Αφορά ασφαλισμένος του ΙΚΑ που η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους έχει καταγγελθεί μετά τις

15 Ιουλίου του 2010 και πρόκειται να καταγγελθεί ως και 31 Δεκεμβρίου του 2012. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μεταξύ 55 ως 64 ετών και να έχουν συμπληρώσει 4.500 ημέρες εργασίας.

Ως βάση υπολογισμού των μηναίων εισφορών της αυτασφάλισης λαμβάνονται οι αποδοχές του κατώτερου μισθού της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.  Η αυτασφάλιση διαρκεί για 3 έτη από την ημέρα υπαγωγής του ασφαλισμένου ενώ η επιμήκυνση της αυτασφάλισης μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικής περιπτώσεις όπως για παράδειγμα αν υπολείπονται ελάχιστα ένσημα (ως 150) γι α την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  Το ποσόν της αυτασφάλισης για αυτή την συγκεκριμένη κατηγορία ανέργων καλύπτεται εν μέρει από τον πρώην εργοδότη και εν μέρει από τον ΛΑΕΚ.