Αλλάζει ο τρόπος πιστοποίησης της υγείας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταργείται πλέον η υποχρέωση έκδοσης βιβλιαρίου υγείας και αντικαθίσταται από έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

Στο πιστοποιτικό υγείας όλων  των επαγγελμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπάρχει:
Γνωμάτευση  Παθολόγου και γνωμάτευση Ακτινολόγου
  Το πιστοποιητικό εκδίδεται πλέον  από οποιονδήποτε γιατρό του δημοσίου, ασφαλιστικού οργανισμού η γιατρού με ιδιωτικό ιατρείο, με ειδικότητα παθολόγου, γενικού ιατρού ή ιατρού εργασίας.  
Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ.).
Τα  ήδη υπάρχοντα ατομικά βιβλιάρια υγείας  ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.


Δείτε ολόκληρη την απόφαση