• Δικαιούχοι:

logo-HealthΠρώην ασφαλισμένοι των Ταμείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία: Έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 ή 2013 (χρήσεις 2011 - 2012 αντίστοιχα), ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (έγγαμοι).

Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα, ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.
Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ΑΜΚΑ  για το δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς τους  (έμμεσο μέλος).

  • Κατηγορίες περίθαλψης:

Το «εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης» παρέχει δικαίωμα ελεύθερης (δωρεάν) πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Διακρίνεται σε health voucher γενικής κατηγορίας (ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και health voucher προγεννητικού ελέγχου για τις εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος, (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό πεδίο).
Με το health voucher γενικής κατηγορίας, οι δικαιούχοι καλύπτονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
- Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή νοσοκομεία).
- Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
- Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.
- Αξιολόγηση / διάγνωση/ αγωγή υγείας, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς τον ωφελούμενο σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη του σε ιατρό ΠΦΥ.

  • Διαδικασία ένταξης  :

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
Εφόσον εγκριθεί η αίτηση  οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση μετά από 4 μήνες για την Γενική κατηγορία και 9 μήνες  για την παρακολούθηση της κύησης  
Πληροφορίες :
Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν μέσω της ιστοσελίδας  www.healthvoucher.gr
ή των τηλεφωνικών αριθμών 213.1500812 και 213.1500819.