Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Άσκηση και αντιοξειδωτικά για την υγεία του εγκεφάλου

Μέτρια άσκηση όπως είναι μια συνεδρία γιόγκα ή Tai Chi , σε συνδυασμό με ένα διαιτητικό αντιοξειδωτικό , μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακολογική στρατηγική για την πρόληψη ή τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας και της υγείας του εγκεφάλου και για την επιβράδυνση της γνωσιακής παρακμής.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών που εκπροσωπούν πολλούς φορείς στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, δημοσίευσε ευρήματα που μπορεί να ωφελήσουν τους ανθρώπους που ζουν με το φάσμα των νόσων Alzheimer και άλλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών, καθώς επίσης και τη γνωστική παρακμή που σχετίζεται με την ηλικία.

Η σχέση μεταξύ άσκησης και βελτιωμένης γνωστικής λειτουργίας είναι καλά τεκμηριωμένη . Ομοίως, ορισμένα συμπληρώματα διατροφής , έχουν δείξει βελτίωση της γνώσης και επιβράδυνση ή και αναστολή της γνωσιακής παρακμής.
Η επίδραση τόσο της άσκησης όσο και της συμπλήρωσης με ένα αντιοξειδωτικό στην πλαστικότητα και τη γνωστική λειτουργία μέσα στον ιππόκαμπο είχε μέχρι στιγμής μέχρι στιγμής μείνει ανεξερεύνητο.

Η νέα μελέτη επεδίωξε να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα εάν η ήπια άσκηση (ME) σε συνδυασμό με το αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα astaxanthin (AX) θα μπορούσε να αποφέρει όφελος όσον αφορά τη γνωστική λειτουργία και τη νευρωνική πλαστικότητα. και αν οι δύο παρεμβάσεις -ΑΧ και ΜΕ μαζί- θα μπορούσαν να έχουν μια συνεργιστική επίδραση.

Τα ευρήματα από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, «απαντούσαν» θετικά στο παραπάνω ερώτημα.

Στην δημοσίευσή τους παρουσιάζουν αποτελέσματα από μια σειρά πειραμάτων με ποντίκια που διασαφηνίζουνoυν το ρόλο της λεπτίνης στη γνωστική λειτουργία .
Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται στον λιπώδη ιστό και στον ιππόκαμπο, το μέρος του εγκεφάλου όπου η μνήμη και η χωρική μάθηση επεξεργάζονται.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «τα ευρήματά τους προάγουν την ιδέα ότι η μέτρια άσκηση όπως η γιόγκα ή Tai Chi σε συνδυασμό με ένα διαιτητικό αντιοξειδωτικό όπως το AX, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακολογική στρατηγική για την πρόληψη ή τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας και της υγείας του εγκεφάλου και για την επιβράδυνση της γνωσιακής παρακμής .Η στρατηγική αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ».
Μένει ωστόσο ,τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα των πειραμάτων τους σε ποντίκια να επιβεβαιωθούν και στου ανθρώπους.

Leptin in hippocampus mediates benefits of mild exercise by an antioxidant on neurogenesis and memory