Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Έρευνα για καινοτόμα καλλυντικά υψηλής αξίας από φυτά

InnCoCells – ένα έργο Horizon 2020 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων καλλυντικών συστατικών φυτικής προέλευσης με επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα

Το InnCoCells – είναι ένα τετραετές συλλογικό ερευνητικό έργο που στοχεύει να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτονται, παράγονται και αναπτύσσονται τα καλλυντικά συστατικά σε επικυρωμένα καλλυντικά προϊόντα.

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, 17 εταίροι που εκπροσωπούν 11 χώρες στην Ευρώπη θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων παραγωγής για συστατικά καλλυντικών φυτικής προέλευσης.

«Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη βιώσιμων φυσικών καλλυντικών συστατικών από φυτά χρησιμοποιώντας καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής που βασίζονται σε φυτικές κυτταροκαλλιέργειες και φυτά που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, χωράφια, καθώς και ροές γεωργικών αποβλήτων. »

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της προσέγγισης InnCoCells είναι η εκτενής επικύρωση της βιολογικής δραστηριότητας όλων των συστατικών που αναπτύχθηκαν στο έργο, χάρη στη συμμετοχή συνεργατών με ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων με βάση τα κύτταρα. Φυτικά εκχυλίσματα και φυσικά προϊόντα με τις πιο υποσχόμενες δραστηριότητες και φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής θα προωθηθούν σε δοκιμές σε εθελοντές ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι κανένα από τα προϊόντα δεν θα δοκιμαστεί σε ζώα, ούτε θα περιέχει ζωικά συστατικά.

Από την έρευνα στα νέα καλλυντικά προϊόντα

Μέχρι το τέλος του έργου, οι ερευνητές του InnCoCells ελπίζουν να έχουν αντιμετωπίσει επτά βασικούς στόχους:

  • Αρχικά, θα εξετάσουν μια σειρά φυτικών ειδών για να βρουν τουλάχιστον 10 με σχετικές μεταβολικές οδούς (προσέχοντας να τηρούν τους κανόνες πρόσβασης και κατανομής οφελών).
  • Δεύτερον, θα αναπτύξουν έναν αγωγό αξιολόγησης για να δοκιμάσουν αποτελεσματικά τα φυτά για βιοενεργά φυσικά προϊόντα, με στόχο να επαληθεύσουν τη δραστηριότητα τουλάχιστον 50 συστατικών.
  • Τρίτον, τουλάχιστον 20 από αυτά θα οδηγήσουν σε βελτιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής σε κυτταροκαλλιέργειες ή ολόκληρα φυτά, τα τελευταία να καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, χωράφια ή αεροπονικές εγκαταστάσεις.
  • Τέταρτον, θα αναπτυχθούν πρόσθετες διεργασίες από τουλάχιστον 10 ροές γεωργικών αποβλήτων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση καταρράκτη για την παραγωγή πολλαπλών εκχυλισμάτων από την ίδια πηγή για μεγιστοποίηση της αξίας.
  • Ο πέμπτος και ο έκτος στόχος περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών παραγωγής και καθαρισμού σε πιλοτική κλίμακα για τουλάχιστον 10 δραστικά συστατικά και τη συγκέντρωση φακέλων ασφάλειας και κανονιστικών ρυθμίσεων προϊόντων καθώς και περιβαλλοντικών αξιολογήσεων.
  • Τέλος, η γνώση που δημιουργείται στο έργο θα μοιραστεί με τους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας καλλυντικών και τους τελικούς χρήστες, για να βοηθήσει στην εμπορευματοποίηση των συστατικών και στην ανάπτυξη προϊόντων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών.