Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Έρευνα προσδιορίζει βιοδείκτες λιπιδίων που προκαλούν τα γκριζάρισμα των μαλλιών

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cosmetic Dermatology διερεύνησε τα λιπίδια ως βιοδείκτες του γκριζαρίσματος των μαλλιών που προκαλείται από την ηλικία μέσω λιπιδομικών αναλύσεων των ριζών του στελέχους της τρίχας με προσαρτημένο ωοθηκικό  ιστό 

Το γκριζάρισμα των μαλλιών που προκαλείται από την ηλικία (Age-induced hair greying (AIHG) είναι ένα από τα οπτικά χαρακτηριστικά της γήρανσης, αλλά ο βιολογικός μηχανισμός του παραμένει ασαφής. Οι αλλαγές στα λιπιδικά προφίλ των τριχοθυλακίων που σχετίζονται με την AIHG δεν έχουν καθοριστεί

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ο καθορισμό των διαφορών στα λιπιδικά προφίλ του θύλακα της τρίχας των γυναικείων μαύρων και των γκρίζων/λευκών τριχοθυλακίων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνολική περιεκτικότητα σε λιπίδια των γκριζων λευκών τριχών ήταν σημαντικά μειωμένη και σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε σφιγγολιπίδια στα μαύρα μαλλιά
Υπήρχαν επίσης σημαντικές διαφορές στην περιεκτικότητα σε σφιγγολιπίδια, με τα μαύρα μαλλιά να διαθέτουν υψηλότερα σε σύγκριση με τα γκρίζα

Τέλος, σε δύο υποκατηγορίες, το γλυκοσυλκεραμίδιο (GlcCer) και το γαλακτοσυλκεραμίδιο, υπήρχαν σημαντικές διαφορετικές.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχαν εντοπίσει πέντε κύρια μεμονωμένα υποψήφια λιπίδια που εμπλέκονται στο γκριζάρισμα μαλλιών ενώ θεωρούν οτι , το GlcCer θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός στόχος για περαιτέρω έρευνα.

Exploration of potential lipid biomarkers for Age-Induced Hair Greying by lipidomic analyses of hair shaft roots with follicular tissue attached