Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Έρευνες για την γήρανση :

2019 Μέρος Δεύτερο

Υγιές Δέρμα

Πώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα ανιχνεύει την βλάβη στο DNA
Τα κύτταρα του δέρματος προειδοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, όταν το DNA τους έχει υποστεί βλάβη  χωρίς την παρουσία λοίμωξης.Συνεχίστε την ανάγνωση 
Ο μηχανισμός της μιτοφαγίας συνδέεται με την γήρανση
Ένα σφάλμα στην διαδικασία της μιτοφαγίας οδηγεί στο σύνδρομο Werner
Συνεχίστε την ανάγνωση 
Ο ανταγωνισμός των κυττάρων προάγει το υγιές δέρμα
Η  κυτταρική σύγκρουση είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη υγιούς δέρματος.
  Συνεχίστε την ανάγνωση 

Μιτοφαγία

Είναι μια εξειδικευμένη μορφή καθαρισμού των κυττάρων μια κυτταρική αυτοφαγία. Με άλλα λόγια , ένας επιλεκτικός τρόπος απομάκρυνσης και καταστροφής των μη λειτουργικών ή περιττών μιτοχονδρίων..

Βλάβη του DNA

H βλάβη του DNA μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές, όπως οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, χημικοί παράγοντες όπως ο καπνός τσιγάρων ή τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία.
Ο ρυθμός    αναγέννησης  του δέρματος
 Περίπου μία φορά το μήνα, το δέρμα μας ανανεώνεται πλήρως.
 Η διαδικασία ανανέωσης βασίζεται σε μια λεπτή ισορροπία αυτο ανανέωσης, πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης.
 Εάν αυτή η ιδιαίτερα συντονισμένη διαδικασία πάει στραβά, μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία δερματικών παθήσεων, που κυμαίνονται από τον καρκίνο του δέρματος μέχρι την ψωρίαση.
 Σύμφωνα με μελέτη που  δημοσιεύτηκε το   2018 , μια βασική πρωτεΐνη που ονομάζεται KMT2D  εμπλέκεται στην επιγενετική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης  και \,καθοδηγεί αυτή την ανανέωση.
 Ρυθμιστές γονιδίων και επιγενετική
Επιγενετική είναι η μελέτη κληρονομήσιμων αλλαγών στην έκφραση των γονιδίων χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία του DNA.
Οι τρεις κύριοι επιγενετικοί μηχανισμοί είναι, η μεθυλίωση του DNA, οι τροποποιήσεις της ιστόνης και η ύπαρξη μικρο-RNAs (miRNAs).
Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 2.600 αλληλουχίες microRNA ,έχουν ήδη περιγραφεί στον άνθρωπο.
Τα microRNAs λειτουργούν για να ρυθμίζουν τα επίπεδα έκφρασης άλλων γονιδίων με διάφορους μηχανισμούς,
Ένα ειδικό του δέρματος microRNAs ,είναι το miR-203 .
Θεωρείται ρυθμιστής μετάβασης μεταξύ πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης γονιδίων σε ανθρώπινη επιδερμίδα.

 

RNA (“long non-coding RNAs – LncRNAs- )

ΤΟ RNA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Ο «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ DNA ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ .

Δεσοξυριβονουκλεϊκό Οξύ (DNA)

Χημική ουσία που βρίσκεται μέσα στα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων κάθε κυττάρου. Το DNA περιέχει ολόκληρο το γενετικό αποτύπωμα των έμβιων όντων. Ταυτόχρονα μπορεί όχι μόνο να μεταφέρει πληροφορίες, αλλά και να τις αντιγράφει, επιτρέποντας τη μεταβίβασή τους από κύτταρο σε κύτταρο.

ΤΟ RNA ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ DNA ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γονιδίωμα 
 Γονιδίωμα ή γένωμα (genome) χαρακτηρίζεται το σύνολο του γενετικού υλικού που βρίσκεται σ΄ ένα κύτταρο ή φέρεται σ΄ ένα άτομο.
Γονιδιωματική είναι το μέρος της γενετικής που μελετά το γονιδίωμα των οργανισμών. Αυτή περιλαμβάνει ολόκληρη την αλληλούχιση του DNA των οργανισμών και καλής-ανάλυσης γενετική χαρτογράφηση.

Μέρος Τρίτο