Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ή φορμαλδεΰδη υπο νέα αξιολόγηση

Αίτημα προς την SCCS σχετικά με την τρέχουσα επισήμανση προειδοποίησης ως προς το κατώτατο όριο προειδοποίησης ότι “το προϊόν περιχέει φορμαλδεΰδη» .
Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ζητά  πληροφορίες που επι της ουσίας  υποδηλώνουν αμφισβήτηση ως προς τα σημερινά επιτρεπτά επίπεδα  έκθεσης σε συστατικά που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη .
 Σε ερώτημα της προς  τη επιστημονική επιτροπή SCCS ,  ζητά  (επαν)αξιολόγηση για το αν τα  επίπεδα κάτω του 0,05% θα μπορούσαν να προκαλέσουν  δερματίτιδα εξ επαφής σε άτομα με αλλεργία . 

Το ιστορικό
Η φορμαλδεΰδη είναι ένα συστατικό που ελέγχεται για τις επιπτωσεις του στην υγεία και έχει υποστεί σκληρή κριτική από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή, όπως βήχας, κρίσεις άσθματος και συριγμός. αλλεργικές αντιδράσεις; ερεθισμένα μάτια, δέρμα και λαιμό ενώ ελέγχεται και πρόκληση καρκίνου
Στην ΕΕ εχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 1Β ( ουσία που είναι πολύ πιθανό να είναι καρκινογόνος / μεταλλαξιογόνος / τοξική για την αναπαραγωγή στον άνθρωπο ) αλλά και ως ως ευαισθητοποιητής δέρματος (H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση).
Τον Νοέμβριο του 2014, η SCCS κατέληξε στη γνωμοδότησή ότι τα σκληρυντικά νυχιών με μέγιστη συγκέντρωση περίπου 2,2% της ελεύθερης φορμαλδεΰδης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για να σκληρύνουν ή να ενισχύσουν τα νύχια.
Κατά συνέπεια, ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) διέγραψε τη φορμαλδεΰδη από το παράρτημα V του κανονισμού καλλυντικών που περιλαμβάνει τα συντηρητικά και το πρόσθεσε στον κατάλογο των ουσιών που απαγορεύονται στα καλλυντικά προϊόντα στο παράρτημα II.

Παρ όλα αυτά , στο Παράρτημα V παρέμειναν μια σειρά συστατικά που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη , υπό τη προϋπόθεση ότι ολα τα τελικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες πρέπει να φέρουν την ένδειξη «περιέχει φορμαλδεΰδη» όταν η συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,05% ».

Το 2020, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν πρόσθετες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η έκθεση σε φορμαλδεΰδη σε επίπεδα κάτω του 0,05% θα μπορούσε να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής σε άτομα με αλλεργία φορμαλδεΰδης, αμφισβητώντας τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την επισήμανση τέτοιων ουσιών στο Παράρτημα
Ως εκ τούτου η επιτροπή ζητά επαναξιολόγηση .
Προθεσμία εντολής 5 μήνες

Σχετικά θέματα