Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αίτηση εγγραφής

  • Απλή ετήσια συνδρομή (αφορά μη επαγγελματίες ) 40 € συν 15 €αρχική εγγραφή
  • – Επαγγελματική ετήσια συνδρομή (αφορά όσους διατηρούν δική τους επιχείρηση) 80€ συν 15€ αρχική εγγραφή συν ΦΠΑ