Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

διοξείδιο του τιτανίου σε προϊόντα ψεκασμού

Ορισμένα αντηλιακά σε μορφή σπρέι , που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου σε νανοκλίμακα ενδέχεται να μην είναι ασφαλή, σύμφωνα με μια πρόσφατη γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Κομισσιον SCCS

Το διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε συγκέντρωση μέχρι 25% σε καλλυντικά προϊόντα.
Χρησιμοποιείται επίσης σε μορφή νανο και ως λευκή χρωστική σε βαφές κυρίως μόνιμου μακιγιάζ .

Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες για την χρήση του ειδικότερα σε μορφή νανο

Το 2008, η Γερμανική Επιτροπή για τη διερεύνηση χημικών κινδύνων στο χώρο εργασίας MAK , είχε διαβαθμίσει το διοξείδιου του τιτανίου ως καρκινογόνο ουσία κατηγορίας 3Α .
Αυτό σημαίνει , ότι ο καρκινογόνος τρόπος δράσης είναι γνωστός , αλλά υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για την καθιέρωση μέγιστης τιμής συγκέντρωσης στο χώρο εργασίας.
Η πιθανή καρκινογένεση του διοξειδίου του τιτανίου μέσω της εισπνοής έχει εξεταστεί έντονα εντός της ΕΕ. Το 2017 , η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων της Echa (Rac) αποφάσισε ότι η ουσία αυτή θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον κανονισμό CLP της ΕΕ.
Ουσίες που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία απαγορεύεται η χρήση τους στα καλλυντικά , βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού καλλυντικών.

Η SCCS από τη πλευρά της , έχει γνωμοδοτήσει και παλαιότερα σχετικά με τη χρήση διοξειδίου του τιτανίου ως φίλτρο UV σε αντηλιακά.
Τον Ιούλιο του 2013, δήλωσε ότι η χρήση είναι ασφαλής, σε συγκέντρωση 25% και με εξαίρεση τα προϊόντα ψεκασμού.
Στην πρόσφατη Γνωμοδότήση της που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο , η SCCS περιορίζεται στα προϊόντα ψεκασμού προσωπικής φροντίδας που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε συγκέντρωση μέχρι 5,5%.
Κρίνει , ότι οι πληροφορίες που παρείχε η βιομηχανία ήταν ανεπαρκείς για να επιτρέψουν την αξιολόγηση της ασφάλειας.
Συγκεκριμένα, ο φάκελος της βιομηχανίας δεν περιείχε δεδομένα έκθεσης για προϊόντα που δεν έχουν ως βάση το νερό, και τα οποία αντιπροσωπεύουν το 20% της αγοράς ψεκάσιμων αντηλιακών στην Ευρώπη