Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αισθητική Μεσοθεραπεία

Κέντρο Γνώσης  ” Πρότυπα Αισθητικών Εφαρμογών “

Πρόκειται για παράρτημα της βιβλιοθήκης “Δέρμα” που φιλοξενεί υλικά επιμορφωτικών προγραμμάτων ¨

Περιεχόμενα

Πρώτο μέρος- Τεχνικές μεσοθεραπείας

 • Ενέσιμη μη ενέσιμη μεσοθεραπεία
 • Ετερόλογη, αυτόλογη μεσοθεραπεία
 • Υλικά μεσοθεραπείας
 • Κλινικές αξιολογήσεις

Δεύτερο μέρος -Συστατικά μεσοθεραπείας

 • Κατηγορίες συστατικών
 • Δραστικά συστατικά για πρόσωπο
 • Δραστικά συστατικά σώμα
 • Συνδυασμός συστατικών Κριτικές αξιολογήσεις

Τρίτο μέρος -Κανονιστικό πλαίσιο

 • Δραστικά συστατικά μεσοθεραπείας στις ΗΠΑ
 • Οριακά προϊόντα στην ΕΕ
 • Προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς ιατρικό σκοπό
 • Πρότυπα εφαρμογών μεσοθεραπείας

Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια

Επιστροφή στην κεντρική βιβλιοθήκη