Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αλγόριθμος για μείωση του αντίκτυπου των καλλυντικών στο υδάτινο περιβάλλον

Αλγόριθμος για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων των καλλυντικών για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων
Τα καλλυντικά, ειδικά τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που ξεβγάζονται (PCPs), όπως το σαμπουάν, το καθαριστικό προσώπου και το πλύσιμο σώματος, αποτελούνται από διάφορες χημικές ουσίες και αποτελούν μία από τις πηγές χημικών ουσιών που απελευθερώνονται στα υδάτινα οικοσυστήματα.
Ως εκ τούτου, η βιομηχανία καλλυντικών προσπαθεί να μειώσει τον αντίκτυπο των προϊόντων της στο υδάτινο περιβάλλον. 

Μελέτη, προτείνει ένα αλγόριθμο που βασίζεται στην ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα βιοσυσσώρευσης και την τοξικότητα (PBT) για την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου των καλλυντικών.
Τα χαρακτηριστικά PBT χρησιμοποιούνται γενικά στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών.

Με βάση την αξιολόγηση PBT χ, είναι δυνατό να προβλεφθούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των χημικών ουσιών στο περιβάλλον.
Ο αλγόριθμος αντλεί βαθμολογίες ουσίας και προϊόντος από χαρακτηριστικά PBT, επιτρέποντας την αξιολόγηση κινδύνου για κάθε συστατικό του προϊόντος.
Οι ερευνητές προτείνουν επιπλέον ένα κριτήριο για τον βαθμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω του οποίου μπορεί να ταξινομηθεί κάθε στοιχείο.

Με βάση τους παράγοντες που καθορίζονται μέσω του αλγόριθμου , στόχος είναι η κατασκευή προϊόντων με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Algorithm for environmental risk assessment of cosmetics to reduce their environmental impact