Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αλλαγή χρήσης διαμερίσματος

Απο οικεία σε κέντρο αισθητικής  

Ένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για ίδρυση εργαστηρίου αισθητικής, αφορά και το αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου.

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι το ακόλουθο :

Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης διαμερίσματος από οικία σε κέντρο αισθητικής χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί νέα άδεια δόμησης ?

Για να απαντηθεί το ερώτημα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία και ειδικότερα:

1.Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η μη, έκδοση άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης κτιρίου
2.Πως ταξινομούνται τα κτίρια σύμφωνα με τη χρήση τους
3. Τι προβλέπει η ειδική νομοθεσία περί ασκήσεως του επαγγέλματος αισθητικού

1.Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται  ή  μη  ,έκδοση άδειας δόμησης για αλλαγή χρήση κτιρίου

Η απαίτηση η μη της έκδοσης άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης κτιρίου ή τμήματος αυτού, καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» ΦΕΚ 79 Α /2012)και ειδικότερα:
Σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό χώροι στους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια δόμησης για συγκεκριμένη χρήση ,μπορούν να μεταβάλλουν την χρήση τους χωρίς να απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.
Ποιο συγκεκριμένα ,το άρθρο 5 του νόμου αναφέρει:
«Χρήση κτιρίων: Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.
Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της χρήσης κτιρίου ή χώρου κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου με την προϋπόθεση να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.»
Σε ερμηνευτική εγκύκλιο επίσης αναφέρεται σχετικά με το άρθρο 5 τα ακόλουθα:
(Το άρθρο 5 ισχύει μόνον σε περιοχές εντός σχεδίου και σε οικισμούς προ του 1923 στερούμενους ρυμοτομικού σχεδίου.
Μέχρι την εφαρμογή της Ταυτότητας κτιρίου, απαιτείται απλή ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης για τυχόν τροποποιούμενες επί μέρους μελέτες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1.στ και 1.ζ.
Επισημαίνεται ότι όταν στα σχέδια της οικοδομικής αδείας αναγράφεται η χρήση «κατάστημα», η χρήση αφορά στις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι λοιπές χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θεωρούνται «καταστήματα», λόγω του ότι η άδεια δόμησης εκδίδεται με άλλες προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π) αποτελούν διακριτές κατηγορίες χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β του Π. Δ/τος 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166/Δ΄/87) και του «Κτιριοδομικού Κανονισμού»(ΦΕΚ 59/Δ΄/3-2-89). Επομένως απαιτείται άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης «καταστήματος» σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πχ. εστιατόριο – αναψυκτήριο).

2.Πως ταξινομούνται τα κτίρια σύμφωνα με την χρήση τους 

Α )Σύμφωνα με το άρθρο 3 του «Κτιριοδομικού Κανονισμού »(ΦΕΚ 59/Δ΄/3-2-89):
Τα κτίρια ή τα τμήματά τους και τα δομικά έργα ταξινομούνται σύμφωνα με τη χρήση τους στις ακόλουθες μεταξύ άλλων κατηγορίες:
Η. Εμπόριο:
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή δομικά έργα χρησιμοποιούνται για την έκθεση ή και πώληση εμπορευμάτων, την περιποίηση ή καλλωπισμό ατόμων, την επιδιόρθωση ή άλλη επεξεργασία αγαθών, που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία της βιομηχανίας – βιοτεχνίας.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και:
– Τα εμπορικά κέντρα.
– Οι αγορές και υπεραγορές.
– Τα καταστήματα.
– Τα φαρμακεία.
– Τα κουρεία και κομμωτήρια.
– Τα ινστιτούτα γυμναστικής.
– Τα μικρά καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδημάτων.
Θ. Γραφεία:
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για πνευματικές ή διοικητικές δραστηριότητες, δημόσιες ή ιδιωτικές ή για επιχειρηματικές δραστηριότητες, εφ’ όσον δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορίου.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και:
– Τα γραφεία δημόσιων υπηρεσιών.
– Τα γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης.
– Οι βιβλιοθήκες.
– Τα γραφεία επιχειρήσεων.
– Τα γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών.
– Οι τράπεζες μικτού εμβαδού μικρότερου των 70 τετραγωνικών μέτρων.

Β )Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού διατάγματος (Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσης γης ):
Ως Καταστήματα Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών νοούνται :
1. Φαρμακεία
2. Κουρεία – Κομμωτήρια
3. Αισθητικής περιποίησης προσώπου , χεριών, ποδιών.
4. Επιδιορθώσεις ενδυμάτων – υποδημάτων
5. Ιδιωτικές βιβλιοθήκες
6. Ιατρείο μικρών ζώων
Ως Γραφεία, νοούνται :
1. Ιατρεία – Οδοντιατρεία
2. Γραφεία ιδιωτικά ελεύθερων επαγγελματιών
3. Γραφεία επιχειρήσεων
4. Γραφεία οργανισμών κοινής ωφέλειας
5. Τράπεζες
6. Ινστιτούτα αισθητικής, χώροι για περιποίηση και καλλωπισμό ατόμων- Κέντρα αδυνατίσματος, Κέντρα θαλασσοθεραπείας.
7. Κέντρα γυμναστικής, γυμναστήρια, αθλητικές σχολές
8. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
9. Γραφεία τελετών
10. ΠΡΟΠΟ – ΛΟΤΤΟ
11. Πρακτορεία ταξιδίων
12. Ασφάλειες
Ιατρεία νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας και δεν συγκροτούν διαγνωστικό κέντρο.

3. Τι προβλέπει η ειδική νομοθεσία   περί ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού  
Με την υπουργική απόφαση Αρ.πρωτ. Φ.Γ4ε/5258 ΦΕΚ 426/Β/17-06-1970 Περί καθορισμού προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα εξής :
Το οίκημα, το προοριζόμενο δια το εργαστήριον, δέον όπως είναι μονίμου κατασκευής, συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, θα σύγκειται δε εκ των ακολούθων χώρων:
α) Εκ της αιθούσης αναμονής.
β) Εργαστηρίου.
γ) Χώρου καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων.
δ) Αποδυτηρίων μετά ερμαριών.
ε) Χώρου λουτρού μετά λουτήρα ή καταιονητήρα και αποχωρητηρίου.
Οι ανωτέρω χώροι δύνανται να συνυπάρχουν μετά κατοικίας υπό την προϋπόθεση, ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται δια τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένοι της ενδεχομένης κατοικίας, έστω και δια θύρας, ήτις θα διαθέτη κλείθρον.

Συμπερασματικά και με βάση όλα τα παραπάνω , η επικύρωση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας του διαμερίσματος προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως εργαστήριο αισθητικής θεωρητικά θα πρέπει να είναι μια απλή διαδικασία .

Ενδεχομένως το «κλειδί» για την απλούστευση της διαδικασίας να βρίσκεται στο χαρακτηρισμό της επαγγελματικής χρήσης,Αν δηλαδή αυτή εμπίπτει στην κατηγορία Καταστήματα Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών ή στην κατηγορία Γραφείων ….