Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αλλεργίες και συστατικά καλλυντικών

Δείτε στο Aesthetics/Training : Αλλεργίες απο αρώματα & καλλυντικά

Οδηγίες προς πολίτες και επαγγελματίες υγείας από την την Βρετανική Ενωση Βιομηχανίας Καλλυντικών   CTPA

Η CTPA δημοσίευσε τον Αύγουστο ένα ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την επισήμανση συστατικών για καλλυντικά προϊόντα. Το φυλλάδιο απευθύνεται κυρίως σε δερματολόγους και στόχος του είναι  ,να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ονοματολογίας των συστατικών καλλυντικών.

Παράλληλα προχώρησε σε ενημερωτικές δημοσιεύσεις που απευθύνονται στους πολίτες ,με στόχο την καλύτερη κατανόηση των τελευταίων για ενδεχόμενες αλλεργικές αντιδράσεις αλλά και το τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που εμφανιστεί ένα ανάλογο  συμβάν .
Τα κύρια σημεία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης της CTPA αναφέρονται σε :

Διάκριση μορφών αλλεργίας
«Αλλεργία» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει κάθε είδους ανεπιθύμητες παρενέργειες .
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ανεπιθύμητων παρενεργειών που μπορεί να εμφανιστούν: ερεθιστικές αντιδράσεις και αλλεργικές αντιδράσεις.
Συχνότερη παρενέργεια είναι η ερεθιστική αντίδραση .Κάτι που δείχνει πως ένα συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι συμβατό με το δέρμα ενός ατόμου. 
Τέτοιες αντιδράσεις θα είναι προσωρινές και ήπιες, συνήθως με μικρή ερυθρότητα, κνησμό ή άλλη ελαφρά δυσφορία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντιδράσεις μπορεί να είναι αλλεργία.

Τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης
Να επικοινωνήσει αμέσως με την εταιρεία που παρασκευάζει το προϊόν (οι αριθμοί τηλεφωνικής γραμμής περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ).
Η εταιρεία θα πρέπει να συμβουλεύσει τον καταναλωτή σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει.

Ο ρόλος της επισήμανσης των συστατικών καλλυντικών στον εντοπισμό αλλεργικών αντιδράσεων

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιάζουν έναν πλήρη κατάλογο συστατικών. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αγοράζει κάποιος το καλλυντικό προϊόν , τα ονόματα συστατικών θα είναι τα ίδια.
Αυτό βοηθά τις επιστημονικές επιτροπές να συγκρίνουν και να ταξινομούν συστατικά με βάση και τα δεδομένα που συλλέγονται  σε σχέση  με  ερεθιστικές αντιδράσεις ,αλλά και τους πολίτες , προκειμένου να  εντοπίζουν προϊόντα με συστατικά στα οποία γνωρίζουν ότι είναι ευαίσθητοι και να τα αποφεύγουν.

Κατανοώντας την αλλεργία
Σχεδόν κάθε ουσία, φυσική ή συνθετική , έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε κάποιον, κάπου….
Είναι οι ιδιότητες της ίδιας της ουσίας – και όχι η προέλευσή της – που προκαλεί την αλλεργική αντίδραση.
. Όπως συμβαίνει και σε ορισμένα τρόφιμα ,έτσι και στα καλλυντικά ,μερικοί άνθρωποι είναι ευαίσθητοι σε ένα συστατικό  ενώ  κάποιοι άλλοι όχι.
Ωστόσο, όταν εμφανίζονται αλλεργικές αντιδράσεις σε πολλούς ανθρώπους , όπως συμβαίνει σε ορισμένες βαφές μαλλιών, τότε το προϊόν θα φέρει πάντοτε μια προειδοποιητική ετικέτα και οι χρήστες θα ενημερωθούν πως πρέπει να κάνουν προηγούμενα δοκιμή αλλεργίας πριν από την πλήρη εφαρμογή του προϊόντος.