Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αλληλεπίδραση της μικροχλωρίδας του δέρματος και της εφαρμογής καλλυντικών

Η βιομηχανία καλλυντικών ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ομορφιάς δεν επηρεάζουν αρνητικά τη μικροχλωρίδα και την υγεία του δέρματος.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια μέθοδος για τη διαχρονική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η τοπική εφαρμογή ενός συστατικού στο δέρμα επηρεάζει τη βιωσιμότητα των βακτηρίων.

Η μικροχλωρίδα του δέρματος εκτίθεται μόνιμα σε πολλούς εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, τη ρύπανση, τη φαρμακευτική αγωγή ή τα προϊόντα υγιεινής που μπορεί να επηρεάσουν την ισορροπία της μικροχλωρίδας του δέρματος, ακόμη και να προκαλέσουν δυσβίωση, που ορίζεται ως αλλαγή της σύνθεσης και της λειτουργικότητας της μικροχλωρίδας του δέρματος
Τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος χρησιμοποιούνται καθημερινά και οι καλλυντικές συνθέσεις περιλαμβάνουν συνήθως διάφορες ενώσεις , η τακτική τοπική χρήση συγκεκριμένων ενώσεων, όπως αντιβακτηριακών παραγόντων, μπορεί να επηρεάσει τη βακτηριακή οικολογία του δέρματος. Αυτή η δυνατότητα δικαιολογεί την παρακολούθηση πιθανών αλλαγών στη μικροχλωρίδα.

Η άνοδος των νέων τεχνολογιών αλληλούχισης και η προσβασιμότητά τους έχουν ωθήσει τις αξιολογήσεις με βάση το μοριακό προφίλ των δερματικών βακτηριακών κοινοτήτων να αξιολογήσουν την επίδραση των καλλυντικών .
Αυτές οι μελέτες μοριακού προφίλ, που πραγματοποιήθηκαν ως μέρος κλινικών μελετών, παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές σύνθεσης στη μικροχλωρίδα.

Η νέα μέθοδος είναι εφαρμόσιμη με συστατικά καλλυντικών και μπορεί τώρα να επεκταθεί για την αξιολόγηση της επίδρασης των σχετικών μορίων, όπως τα συντηρητικά ή τα αρώματα. Πέρα από την αυστηρή αξιολόγηση των επιμέρους συστατικών, ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας θα είναι η δυνατότητα αξιολόγησης των τελικών καλλυντικών προϊόντων, καθώς η σύνθεση ολόκληρης της φόρμουλας μπορεί επίσης να επηρεάσει τη βαθμολογία βιωσιμότητας, ανεξάρτητα από την επίδραση του συστατικού και μόνο.

Rehabilitation of Skin Bacterial Counts to Assess the Short-Term Impact of Ingredients in Topical Applications—Presenting a Culture-Based Viability Score
mdpi.com