Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ανάκληση καλλυντικού προϊόντος από τον ΕΟΦ

Υπάρχουν ακόμα καλλυντικά που δεν συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό(!!)

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων απαγόρευσε την διακίνηση και διάθεσης του προϊόντος «Olive Oil Black Soap Stefi» για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί καλλυντικών
Ο ΕΟΦ αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως κατά την διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκαν τρεις βασικές παραβάσεις του Κανονισμού Καλλυντικών:

– Το προϊόν δεν είχε κοινοποιηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα CPNP
(O Κανονισμός ορίζει , πως πριν από την τοποθέτηση ενός καλλυντικού προϊόντος στην
Ευρωπαϊκή αγορά, το υπεύθυνο πρόσωπο υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα στην
Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες για την ταυτότητα του προϊόντος )
– Δεν αναγράφονταν στην συσκευασία του προϊόντος τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου
( O Κανονισμός ορίζει πως η συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων φέρει , με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες, μεταξύ άλλων, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.)
-Δεν αναγράφονταν στην συσκευασία ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής του προϊόντος
(Ο Kανονισμός ορίζει πως πρέπει να αναφέρεται στην συσκευασία ο αριθμό της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος).