Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αναθεώρηση γνωμοδότησης για την βιταμίνη Α

Η σωρευτική πρόσληψη της βιταμίνης Ά όχι μόνο από καλλυντικά αλλά και απο διατροφικά προϊόντα θα πρέπει να αξιολογηθεί
Αίτημα για αναθεώρηση της επιστημονικής γνώμης (SCCS / 1576/16) σχετικά με τη βιταμίνη Α (ρετινόλη, οξικό  ρετινύλιο, παλμιτικό ρετινύλιο)

Η βιταμίνη Α δεν ρυθμίζεται επί του παρόντος στα παραρτήματα του κανονισμού για τα καλλυντικά .
Το 2016, η SCCS εξέδωσε τη γνωμοδότηση (SCCS / 1576/16) σχετικά με τη βιταμίνη Α, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η χρήση της ως συστατικού καλλυντικών είναι ασφαλής σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις για λοσιόν σώματος και κρέμες προσώπου.
Ωστόσο, η SCCS αναγνώρισε επίσης ότι η συνολική έκθεση του πληθυσμού της βιταμίνη Α μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη:

«Η πιο σημαντική πηγή βιταμίνης Α στον πληθυσμό είναι η διατροφή, ακολουθείται από συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά. (…)
Η έκθεση σε βιταμίνη Α μέσω τροφής μπορεί ήδη να είναι πολύ κοντά στο UL και οποιαδήποτε πρόσθετη πηγή έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών προϊόντων, μπορεί να υπερβαίνει αυτό το UL »

(UL σημαίνει ανεκτά ανώτερα επίπεδα πρόσληψης και χρησιμοποιείται στην εκτίμηση κινδύνου).

Με βάση τη γνώμη της SCCS, η πρόσληψη βιταμίνης Α μέσω πρόσθετων πηγών έκθεσης (εκτός από την έκθεση μέσω τροφής) μπορεί, επομένως, να υπερβεί τα ασφαλή επίπεδα.

Το 2020, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια πρόσφατη μελέτη που αξιολόγησε τη συνολική έκθεση στη βιταμίνη Α από καλλυντικά, διατροφή και συμπληρώματα διατροφής και τη συμβολή των καλλυντικών προϊόντων στη συνολική / συνολική έκθεση στη βιταμίνη Α.

Όροι εντολής

(1) Υπό το φως των παρεχόμενων δεδομένων, θεωρεί η SCCS ότι είναι ανησυχητική η συμβολή των καλλυντικών προϊόντων στη συνολική / ολική έκθεση στη βιταμίνη Α;

(2) Η SCCS καλείται να επικαιροποιήσει αναλόγως τη γνώμη της (SCCS / 1576/16) σχετικά με τη βιταμίνη Α, ιδίως σε οτι αφορά, , τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης για τις διάφορες κατηγορίες καλλυντικών προϊόντων που αναφέρονται στην εν λόγω Γνώμη.

  1. Προθεσμία 9 μήνες