Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αναποτελεσματικά απολυμαντικά στην αγορά της Ευρώπης

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν δηλώσει στην ECHA και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των μη συμμορφούμενων απολυμαντικών χεριών στην αγορά.

Σε δελτίο τύπου της η ECHA αναφέρει:
Η υψηλή ζήτηση για απολυμαντικά για την καταπολέμηση του COVID-19 και η χορήγηση αδειών έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη έχουν προσελκύσει νέους παραγωγούς και προμηθευτές στην αγορά.
Αυτές οι εταιρείες μπορεί να μην έχουν προηγούμενη γνώση του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου και παρόλο που πολλές ενεργούν με καλή πίστη και χρησιμοποιούν όλη τη διαθέσιμη βοήθεια που προσφέρουν ο ECHA και οι εθνικές αρχές, ορισμένες φαίνεται να εκμεταλλεύονται την κατάσταση.”

Πολλά από τα κράτη μέλη ανέφεραν περιπτώσεις απολυμαντικών που δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια, ή δεν διαθέτουν επισήμανση κινδύνου. Πολλές χώρες ανέφεραν επίσης ότι βρήκαν προϊόντα που ισχυρίστηκαν ότι ήταν απολυμαντικά, αλλά τα οποία είχαν μια σύνθεση που δεν μπορεί να είναι επαρκώς αποτελεσματική έναντι των ιών – για παράδειγμα, λόγω ανεπαρκών συγκεντρώσεων δραστικών ουσιών με ιοκτόνο δράση που σταματά την εξάπλωση των ιών.

Η ECHA και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συμφώνησαν να κοινοποιήσουν πληροφορίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο ερευνών σχετικά με την κρίση COVID-19.

Η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων και του παράνομου εμπορίου στην OLAF, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την παράνομη διακίνηση προϊόντων που σχετίζονται με το COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των απολυμαντικών.

EU Member States report illegal and ineffective disinfectants ECHA/NR/20/17