Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ανασκόπηση μελετων για την θεραπεια μελασματος σε πιο σκούρους τύπους δέρματος

Μια ανασκόπηση μελετων που δημοσιευτηκε στο mdpi/cosmetics, χαρτογραφεί στοιχεία για τις διαθέσιμες θεραπείες για το μελασμα και την αποτελεσματικότητά τους σε πιο σκούρες επιδερμίδες.

Το μέλασμα ενώ χαρακτηρίζεται ως διαταραχή του προσώπου, εμφανίζεται επίσης σε περιοχές εκτός του προσώπου όπως το στήθος, τα χέρια και ο λαιμός .
Η αιτία του μελάσματος παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, η έναρξή του συχνά συνδέεται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες.
Η εγκυμοσύνη, η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών, οι ακατάλληλες ασφαλείς πρακτικές στον ήλιο, η ρύπανση, το στρες, η γενετική προδιάθεση, οι ορμονικές αλλαγές, ορισμένα καλλυντικά συστατικά, φωτοτοξικά φάρμακα και ο υποθυρεοειδισμός έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση μελασματος .
Τα ευρήματά αποδεικνύουν ότι οι τοπικές θεραπείες, τα χημικά πίλινγκ, τα λέιζερ και το τρανεξαμικό οξύ είναι κοινές μέθοδοι θεραπείας που χρησιμοποιούνται σε πιο σκούρου τύπου δέρματα. Αν και αυτές οι θεραπείες μπορεί να είναι αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα, επιφέρουν ανεπιθύμητες παρενέργειες και μερικές φορές επιδεινώνονται ή οδηγούν σε επανεμφάνιση μελάσματος.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν χαρτογραφηθεί, οι τρέχουσες μέθοδοι θεραπείας δεν είναι κατάλληλες για πιο σκουρόχρωμους τύπους δέρματος. Υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε άτομα αφρικανικής καταγωγής.
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων που μπορεί να είναι φιλικές προς το χρήστη όταν αντιμετωπίζουμε πιο σκούρες επιδερμίδες.

Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ηταν να εντοπίσει και να συνοψίσει τις πιο αποτελεσματικές, ανεκτές και ασφαλείς θεραπευτικές παρεμβάσεις για το μέλασμα σε άτομα με πιο σκούρο δέρμα.

Τα συμπερισματα της ανασκοπησης

Το μέλασμα παραμένει ένα τεράστιο ιατρικό βάρος. Δεν είναι μόνο μια καλλυντική ανησυχία.
οι θεραπευτικές επιλογές συνήθως περιλαμβάνουν κινδύνους αλλαγής της χρωστικής, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε πιο σκούρες επιδερμίδες.
Λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπής του, έχουν διερευνηθεί πολλές θεραπευτικές τεχνικές με ελάχιστη αποτελεσματικότητα αλλά μεγαλύτερες παρενέργειες. Το χημικό πίλινγκ, η τρετινοΐνη, το τρανεξαμικό οξύ, τα λέιζερ είναι όλες επιλογές για θεραπεία. Ωστόσο, ενώ παρέχουν σύντομη μικρή ανακούφιση, έχουν επίσης συσχετιστεί με υψηλό ποσοστό επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης του μελάσματος.
Αυτή η ανασκόπηση του εύρους μπορεί να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για μια κατάλληλη θεραπεία για όλους τους τύπους δέρματος. Υπάρχει ανάγκη για συμπερίληψη κλινικών δοκιμών όλων των ατόμων με πιο σκούρου τύπου δέρμα.

Treatment of Melasma on Darker Skin Types: A Scoping Review