Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ανθρώπινο γονιδίωμα και πρόβλεψη καρκίνου δέρματος

Στο ανθρώπινο γονιδίωμα υπάρχουν  συγκεκριμένοι στόχοι  που περιμένουν να πληγούν από την υπεριώδη ακτινοβολία

Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία είναι η κύρια αιτία του καρκίνου του δέρματος. Η ανίχνευση αυτών των στόχων θα μπορούσε να προσφέρει ένα νέο μέσο πρόβλεψης του κινδύνου του καρκίνου ..

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Yale δείχνει πως στο ανθρώπινο γονιδίωμα υπάρχουν τοποθεσίες που είναι μέχρι 170 φορές πιο ευαίσθητες στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) από το ηλιακό φως σε σύγκριση με το μέσο γονιδίωμα.

Τα γονιδιακά hotspots όπως αποκαλούνται , ήταν ήδη γνωστά στην επιστημονική κοινότητα.
Το νέο που προσθέτει η έρευνα του Yale, είναι η ύπαρξη υπερ κορεσμένων σημείων ‘hyper hotspots” .

"Αυτά  είναι 100 φορές πιο ευαίσθητα  από άλλες περιοχές του γονιδιώματος".

Με το όνομα “διμερές κυκλοβουτανίου πυριμιδίνης ( cyclobutane pyrimidine dimer “CPD” ) θεωρούνται τα υπερκορεσμένα σημεία που μπορούν να προσελκύσουν την ακτινοβολία μετά την βλάβη του DNA που προκαλείται από το υπεριώδες φως και εμφανίζονται συχνότερα , στα μελανοκύτταρα

Η μελέτη του Yale προτείνει νέους τρόπους για την εκτίμηση του κινδύνου καρκίνου του δέρματος .
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση του κινδύνου είναι η προηγούμενη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Ωστόσο, οι γιατροί σήμερα δεν έχουν αντικειμενικό μέσο μέτρησης, βασιζόμενοι συνήθως στις αναμνήσεις των ασθενών για προηγούμενα ηλιακά εγκαύματα.
Αν οι γιατροί μπορούσαν να πάρουν ένα μικρό δείγμα δέρματος και να εξετάσουν τα υπερκορεσμένα σημεία, θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια πραγματική εικόνα της βλάβης του DNA από προηγούμενο ηλιακό έγκαυμα σε αυτές τις περιοχές και να έχουν πολύ καλύτερη κατανόηση του ιστορικού έκθεσης του ασθενούς και του κινδύνου καρκίνου του δέρματος.
Τα υψηλού κινδύνου άτομα θα μπορούσαν να παρακολουθούνται στενά , έτσι ώστε οι καρκίνοι του δέρματος να εντοπίζονται νωρίς, όταν είναι ακόμα θεραπεύσιμοι .

Yale study finds ‘hyperhotspots’ that could predict skin cancer risk