Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αντιμικροβιακά πεπτίδια (AMP) και δέρμα

Μια ανασκόπηση μελετών για την τρέχουσα γνώση σχετικά με τον πολυλειτουργικό ρόλο των αντιμικροβιακών πεπτιδίων του ανθρώπινου δέρματος (AMPs), δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Η ανασκόπηση περιλαμβάνει συμπεράσματα μελετών που αφορούν:
(α) Την προστασία του δέρματος από μικροβιακή μόλυνση
(β) Την επούλωση τραυμάτων
(γ) Την συσχέτιση των AMP με δερματικές παθήσεις
(δ)Την πιθανή αξιοποίηση των AMP σε νέα θεραπευτικά σχήματα

AMP και άμυνα του δέρματος

Τα αντιμικροβιακά πεπτίδια βοηθούν το σώμα να αντισταθεί στην εισβολή των βακτηρίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.
Πρόσφατες μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι η δερματική μικροβιακή παραγωγή συνεργάζεται με το εγγενές ανοσοποιητικό σύστημα του δέρματος και λειτουργεί ως φραγμός κατά της υπερανάπτυξης παθογόνων μικροβίων.

ΑΜΡ και επούλωση τραυμάτων

Τα αντιμικροβιακά πεπτίδια προάγουν την επούλωση τραυμάτων στο δέρμα με αμφίδρομη δράση, που συμπεριλαμβάνει την πρόληψη του πολλαπλασιασμού αυξημένου παθογόνου και σχηματισμό βιοφίλμ στο τραυματισμένο δέρμα .

AMP και ασθένειες δέρματος

Η μεταβολή της έκφρασης ΑΜΡ στο δέρμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην παθογένεση πολλών δερματικών παθήσεων όπως η ακμή vulgaris, η ατοπική δερματίτιδα (AD) και η ψωρίαση.

Ενδεχόμενη θεραπευτική δραστηριότητα των ΑΜΡ


Τα αντιμικροβιακά πεπτίδια μπορεί να είναι ελκυστικοί υποψήφιοι για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε προβλήματα δέρματος ως ειδικά παθογόνα αντιβιοτικά .

Λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης της αντοχής στα κλασσικά αντιβιοτικά, τα AMP και τα συνθετικά παράγωγά τους είναι πολύ ενδιαφέροντα για πρακτικές εφαρμογές ως νέα γενιά αντιμικροβιακών φαρμάκων για δερματικές λοιμώξεις ,και επούλωση  πληγών .
Δυστυχώς, το μεγάλο δυναμικό της χρησιμότητας των AMP ως μια νέα κατηγορία θεραπευτικών μέσων , δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί .