Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολογήσεις συστατικών καλλυντικών & Αξιοπιστία

Μη κυβερνητική οργάνωση θεωρεί πως οι αξιολογήσεις των συστατικών που γίνονται από εμπειρογνώμονες είναι ανεπαρκείς

Στις ΗΠΑ , μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που απαρτίζει το CIR (The Cosmetic Ingredient Review), πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις των δεδομένων της ασφάλειας των συστατικών καλλυντικών .
Το CIR έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της αμερικανικής βιομηχανίας καλλυντικών αλλά και με την υποστήριξη του FDA και της αμερικανικής ομοσπονδίας καταναλωτών
Απαρτίζεται από ομάδα επιστημόνων και ο ρόλος της είναι να ελέγχει την ασφάλεια των συστατικών καλλυντικών.
Παρόλο που χρηματοδοτείται από την βιομηχανία καλλυντικών, το CIR ισχυρίζεται πως λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτή , μέσα από τον δικό του εσωτερικό κανονισμό ενώ η διαδικασία ελέγχου γίνεται με ένα διαφανή , αμερόληπτο και εξειδικευμένος τρόπο.

Ωστόσο, μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση από την μη Κυβερνητική Οργάνωση WVE ( Women’s Voices for the Earth ) ,είναι κυριολεκτικά καταπέλτης κατά του CIR. Συγκεκριμένα η έκθεση το κατηγορεί για :

α) Σύγκρουση συμφερόντων, καθώς χρηματοδοτείται από την βιομηχανία καλλυντικών
β ) Αξιολογήσεις συστατικών ως ασφαλή παρ όλο που αυτά συνδέονται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών, της διαταραχής των ορμονών και του καρκίνου.
γ)Οι αξιολογήσεις του δεν λαμβάνουν υπόψη τους σημαντικές παραμέτρους όπως είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στην βιομηχανία καθώς και το περιβάλλον.
δ )Υπάρχουν κενά δεδομένων σε πολλές από τις αξιολογήσεις γεγονός που είναι ισοδύναμο με έλλειψη αξιολόγησης των επιπτώσεων στην υγεία Και δίνει για το λόγο αυτό συγκεκριμένα
παραδείγματα των συντηρητικών quaternium-15, DMDM ​​υδαντοϊνης, ως χημικών ουσιών τα οποία κρίθηκαν ασφαλή για χρήση από το CIR χωρίς όμως επαρκή στοιχεία για να τεκμηριώνουν ότι δεν ήταν καρκινογόνα.

Αντιδρώντας σε αυτές τις κατηγορίες το CIR , υπερασπίστηκε κατά αρχήν την ανεξαρτησία του και την επιστημονική του ακεραιότητα.
“Όταν το CIR καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα με τη βιομηχανία, απλώς αντανακλά ότι η βιομηχανία έχει κάνει καλή δουλειά, όχι ότι συμβαίνει κάποια παράνομη συμπαιγνία»..
Σε σχέση με την εστίαση του CIR στη χημική ασφάλεια, και όχι σε περιβαλλοντικούς ή εργασιακούς παράγοντες , το CIR απαντά πως ” αυτός δεν είναι λόγος για τη διάκριση των αξιολογήσεών μας για την ασφάλεια”.
Και όσον αφορά τα κενά δεδομένων, το CIR εξηγεί πως “ εάν η επιστημονική βιβλιογραφία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται   κρίνονται  ανεπαρκείς για να προσδιοριστεί η ασφάλεια, το CIR καλεί τη βιομηχανία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να διεξαγάγουν ειδικές μελέτες για την αντιμετώπιση αυτών των ανεπαρκειών ή για την παροχή μη δημοσιευμένων δεδομένων».

Από την πλευρά της βιομηχανίας καλλυντικών, εκπρόσωπός της επισημαίνει πως τα μέλη της δεν εξετάζουν μόνο τα ευρήματα του CIR κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστατικών, αλλά χρησιμοποιούν επίσης «τις ίδιες επιστημονικές προσεγγίσεις» με ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως το FDA και το EPA.