Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση για τη καρκινογένεση αρωματικών αμινών

Γνωστές αρωματικές αμίνες που χρησιμοποιούνται και στα μελάνια του τατουάζ/μόνιμου μακιγιάζ , προκαλούν καρκινογένεση .
Το “ Lancet Oncology”,δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης των μονογραφιών του IARC ,για την καρκινογένεση ορισμένων αρωματικών αμινών και σχετικών με αυτές συστατικών .

Από τις 25 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2020, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο IARC, συγκάλεσε ομάδα εργασίας 19 επιστημόνων από 9 χώρες , για να αξιολογήσει την καρκινογένεση ορισμένων αρωματικών αμινών και σχετικών με αυτές συστατικών .

Ανιλίνη

Η ανιλίνη( Aniline ) είναι μια χημική ουσία με μεγάλο όγκο παραγωγής και η κύρια βιομηχανική της χρήση είναι ως πρώτη ύλη για έναν τύπο ισοκυανικού, μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αφρού πολυουρεθάνης.
Σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιείται για την παραγωγή χημικών ουσιών επεξεργασίας καουτσούκ, βαφών, χρωστικών ουσιών, μελανιών και ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων .
Έχει εντοπιστεί με μελάνι τατουάζ και σε μερικές μελάνες πένας. Ωστόσο, κυρία πηγής έκθεσης είναι ο καπνός.
Η ανιλίνη έχει επίσης ανιχνευθεί σε πόσιμο νερό κοντά σε μολυσμένες περιοχές.
Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η επαγγελματική έκθεση είναι υψηλότερη από την έκθεση στο περιβάλλον ή στα καταναλωτικά προϊόντα.

Ορθο-ανισιδίνη

Η ορθο-ανισιδίνη (ortho-Anisidine ) είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο στην κατασκευή βαφών και χρωστικών για καταναλωτικά προϊόντα όπως υφάσματα, χαρτί εκτύπωσης και χαρτόνι, και στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων.
Εντοπίζεται επίσης στον καπνό ,στα λύματα και έχει ανιχνευθεί στο πόσιμο νερό και κατά τη διάρκεια δοκιμών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ορισμένων καταναλωτικών προϊόντων.
Εκτός από την επαγγελματική έκθεση, τα άτομα μπορεί να εκτίθενται σε ορθο-ανισιδίνη που υπάρχει στο περιβάλλον. Είναι επίσης παρόν σε μελάνι τατουάζ και έχει εντοπιστεί στα ούρα στον γενικό πληθυσμό.

Αμίνες είναι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με μία τουλάχιστον αμινομάδα.
Οι αμίνες διακρίνονται σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς.
Οι πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες (PAA), αποτελούν μια οικογένεια ενώσεων, ορισμένες από τις οποίες είναι καρκινογόνες, ενώ για άλλες υπάρχει η υπόνοια ότι είναι καρκινογόνες.
 Οι (PAA) μπορούν να προκύψουν σε υλικά ως συνέπεια της παρουσίας προσμείξεων ή προϊόντων αποικοδόμησης καθώς  και από τη χρήση αζωχρωμάτων για τον χρωματισμό των υλικών.
η παρουσία τους στα μελάνια του μόνιμου μακιγιάζ συχνά προκαλείται από την διάσπαση των αζωχρωμάτων που προκαλείται απο τον ήλιο την UV ακτινοβολία ή την ακτινοβολία των laser
Απόσπασμα απο  το  "Κέντρο Γνώσης" του Aesthetics.Gr

Η ορθο-νιτροανισόλη ανάγεται σε ορθο-ανισιδίνη, ένα σημαντικό ενδιάμεσο βαφής. Είναι ένας βιομηχανικός πρόδρομος για την ορθο-ανισιδίνη. Υπάρχει πιθανή επαγγελματική έκθεση, αλλά βρέθηκαν πολύ λίγες δημοσιευμένες πληροφορίες. Η ορθο-νιτροανισόλη εντοπίστηκε επίσης σε δείγματα νερού και ιζήματα παγκοσμίως.

Cupferron
Το Cupferron χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό και την καταβύθιση μετάλλων και ως αντιδραστήριο για αναλυτικές τεχνικές. Η παραγωγή cupferron βρίσκεται κυρίως στην Ανατολική Ασία και την Ινδία και οι προμηθευτές εδρεύουν κυρίως στην Κίνα και στις ΗΠΑ.
Υπάρχει πιθανή επαγγελματική έκθεση μεταξύ των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αναλυτικές ή ερευνητικές μελέτες που αφορούν την κατασκευή ή τη χρήση του cupferron, αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμες δημοσιευμένες πληροφορίες έκθεσης.

Carcinogenicity of some aromatic amines and related compounds  IARC Monographs Vol 127 group*

e class -Mόνιμο Μακιγιάζ

Ασφάλεια των μελανιών