Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση ευαισθητοποίησης του δέρματος από βοτανικά συστατικά

Μελέτη αναπτύσσει μεθοδολογία αξιολόγησης ευαισθητοποίησης δέρματος απο βοτανικά συστατικά

Ο επιπολασμός της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής (ACD) αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Μια ανασκόπηση 28 μελετών που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2007 και 2017 που κάλυπταν 20.107 άτομα με patch test στο γενικό πληθυσμό βρήκε συγκεντρωτικό επιπολασμό περίπου 20% στην Ευρώπη, με 16,5% σε παιδιά και εφήβους, 27,9% στις γυναίκες και 13% στους άνδρες .
Οι δερματολόγοι τόνισαν ότι οι τάσεις αλλεργιογόνων έχουν σαφώς εξελιχθεί σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, μερικές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα με την εμφάνιση νέων αλλεργιογόνων.

Η συχνότητα εμφάνισης αυτής της παθολογίας του δέρματος και το εξελισσόμενο πλαίσιο δικαιολογούν την ανάγκη αξιολόγησης της δυνατότητας ευαισθητοποίησης του δέρματος για οποιοδήποτε συστατικό που προορίζεται για τοπικές εφαρμογές.
Μετά την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα στην Ευρώπη και την επέκτασή της σε πολλά μέρη του κόσμου, συνιστάται μια σειρά δοκιμών in vitro που καλύπτουν τα βασικά βήματα της οδού δυσμενούς έκβασης (AOP) για την ευαισθητοποίηση του δέρματος (ΟΟΣΑ Series on Testing and Assessment No 168) .

Ωστόσο, παρά τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους in vitro, δεν υπάρχει καθολική προσέγγιση που να καθορίζει τον συνδυασμό τους.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε πολύπλοκες και ελάχιστα υδατοδιαλυτές ουσίες, οι οποίες δεν είχαν ήδη καλυφθεί. Δοκιμάστηκαν δεκαέξι βοτανικά εκχυλίσματα με διαδοχική προσέγγιση,.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την προοπτική, ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να αξιολογήσει την ευαισθητοποίηση του δέρματος των βοτανικών συστατικών με, μεταξύ αυτών, πειραματικά εκχυλίσματα που βρίσκονται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ανάπτυξη και η διαθεσιμότητα νέων μεθοδολογιών προσέγγισης (NAMs) θα μπορούσε να συμμετάσχει στον καθορισμό των κατηγοριών ευαισθητοποίησης του δέρματος σύμφωνα με το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών Προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών (GHS).

mdpi.com-Strategy to Avoid Skin Sensitization: Application to Botanical Cosmetic Ingredients