Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση κινδύνου από τα μελάνια του τατουάζ

Μια συστηματική μελέτη – η πρώτη στο είδος της -αξιολογεί τα επιστημονικά ευρήματα για τους κινδύνους που συνδέονται με τα μελάνια του τατουάζ.
Η μελέτη πραγματοποιείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου ( BfR) ) και τα  μέχρι τώρα ευρήματά του παρουσιάζονται στο τελευταίο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού του ινστιτούτου .

Το BfR , που θεωρείται μοναδικός μέχρι στιγμής επιστημονικής φορέας που έχει ασχοληθεί συστηματικά με τα μελάνια του τατουάζ ,κατατάσσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή την πρακτική σε τρεις κατηγορίες :
-Σε μολύνσεις από μύκητες ,ιούς και βακτήρια
-Σε αλλεργικές αντιδράσεις από τα συστατικά
-Στην διασπορά τοξικών ουσιών στο σώμα

Σε σχέση με την διασπορά ,οι Γερμανοί ερευνητές υπογραμμίζουν , πως οι χρωστικές του τατουάζ δεν παραμένουν τοπικά περιορισμένες στο δέρμα, αλλά μεταναστεύουν στο σώμα .
Παράλληλα , μέσω του ηλιακού φωτός και της γήρανσης, μερικές χρωστικές ουσίες αποικοδομούνται και προκύπτουν τοξικές ουσίες …

Στο περιοδικό παρουσιάζεται επίσης μια πρόσφατη μελέτη για τους κινδύνους που εγκυμονούν από την αφαίρεση του τατουάζ μεσω λέιζερ.

Η μελέτη αφορούσε μια πολύ δημοφιλή χρωστική την μπλε φλουλοκυανίνη (Phthalocyanine Blue BN).
Μέσω της εφαρμογής λέιζερ ή χρωστική αυτή διασπάστηκε σε δύο υψηλής τοξικότητας ουσίες .Το υδροκυάνιο και το βενζόλιο ….

Το περιοδικό καταλήγει , πως οι κίνδυνοι που απορρέουν από την εφαρμογή τατουάζ ,είναι κοινός τόπος συζητήσεων και ανησυχιών στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
“Το ζητούμενο ωστόσο είναι , να προσδιορίσουμε , ποιες ουσίες και με ποιες προϋποθέσεις παράγουν συγκεκριμένο αρνητικό  αποτέλεσμα .  Πλέον , διάφορες επιμέρους μελέτες του BfR, αρχίζουν  με συστηματικό τρόπο να καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα “…

Το επιστημονικό περιοδικό BfR 2GO κυκλοφορεί δυο φορές το χρόνο και η ηλεκτρονική του έκδοση είναι δωρεάν προσβάσιμη στο κοινό στα αγγλικά και τα γερμανικά.