Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση κινδύνου για την καφεΐνη στα καλλυντικά

Η Νορβηγική Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων και Περιβάλλοντος (VKM),απευθύνει πρόσκληση συγκέντρωσης δεδομένων σχετικά με τις συγκεντρώσεις καφεΐνης στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης ,είναι η υποβολή τεκμηριωμένων πληροφοριών (δημοσιευμένων ή μη δημοσιευμένων) σχετικά με τις συγκεντρώσεις καφεΐνης που βρίσκονται στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Αυγούστου 2020.

Στο δελτίο τύπου τη η VKM αναφέρει μεταξύ άλλων :
Στην καθημερινή μας ζωή, εκτιθέμεθα στην καφεΐνη από τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις της συνολικής έκθεσης σε καφεΐνη του πληθυσμού πρέπει να περιλαμβάνουν πολλαπλές πηγές καφεΐνης.
Για το λόγο αυτό, η Νορβηγική Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων και Περιβάλλοντος (VKM) ξεκίνησε μια αξιολόγηση κινδύνου για την καφεΐνη, η οποία θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις έκθεσης από πολλές πηγές. Απαιτούνται δεδομένα σχετικά με τις συγκεντρώσεις καφεΐνης στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας για την εκτίμηση αυτής της έκθεσης.

Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης για δεδομένα ,είναι να προσφέρει την ευκαιρία υποβολής τεκμηριωμένων πληροφοριών (δημοσιευμένων ή μη δημοσιευμένων) σχετικά με τις συγκεντρώσεις καφεΐνης που βρίσκονται στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Η VKM καλεί επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα δημόσια και ιδιωτικά μέρη (συμπεριλαμβανομένων αρχών, οργανισμών, πανεπιστημίων, ερευνητικών και άλλων ιδρυμάτων και εταιρειών) να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις καφεΐνης που βρίσκονται στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Στην εκτίμηση κινδύνου της καφεΐνης από πολλές πηγές, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της έκθεσης σε αυτήν .

Ταυτότητα  συστατικού  :
H καφεΐνη ως συστατικό καλλυντικών ταξινομείται στον ευρωπαϊκό κατάλογο COSING ως προϊόν μάσκας και φροντίδας δέρματος.
44 συστατικά καλλυντικών περιέχουν καφεΐνη.
INN Name: caffeine
CAS Number 58-08-2
EINECS/ELINCS No: 200-362-1
COSING REF No: 32304
PHARMACEUTICAL EUROPEAN NAME: coffeinum

Εκτός από εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που αναλύεται, θα πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται. Αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να περιλαμβάνουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του ορίου ανίχνευσης (LOD) και του ορίου ποσοτικοποίησης (LOQ).

VKM :Call for data on caffeine concentrations in cosmetics and personal care products

Σχετικά θέματα: