Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση κινδύνου για της ”επόμενης γενιάς” καλλυντικών

Διεθνής  ομάδα εργασίας    περιγράφει τους   κανόνες για την αξιολόγηση των καλλυντικών

Οι δοκιμές σε ζώα για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών συστατικών και προϊόντων έχουν απαγορευτεί πλήρως στην ΕΕ . Επομένως, η ασφάλεια των καλλυντικών πρέπει να εξασφαλίζεται με νέες μεθόδους και στρατηγικές.

Μια διεθνής ομάδα εργασίας των ρυθμιστικών αρχών και της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών περιέγραψε ένα σύνολο  εννέα αρχών που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση νέων μεθόδων και δεδομένων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών συστατικών.

Αυτή η ομάδα εργασίας αποτελεί μέρος της  διεθνούς συνεργασίας για τα καλλυντικά ICCR (International Cooperation on Cosmetics Regulation)

Οι νέες   αρχές αξιολόγησης κινδύνου  αναφέρονται σε δεδομένα που δεν θα  αφορούν πειράματα ζώα.


Καθώς πλέον  αξιολογήσεις τοξικολογικής ασφάλειας  δεν βασίζονται σε πειράματα στα ζώα, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια  νέα υπόθεση σχετικά με τον βιολογικό τρόπο δράσης που μπορεί να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη χημική έκθεση

Ιστορικά, οι αξιολογήσεις ασφάλειας  που γίνονταν με πειράματα στα ζώα βασίζονταν   στην υπόθεση ότι οι επιδράσεις που παρατηρούνται με υψηλές δόσεις έκθεσης  σε ζώα ,θα ήταν σχετικά παρόμοιες και στον άνθρωπο

Με αυτόν  τον τρόπο  διαμορφώνονταν  και τα ανώτατα επίπεδα έκθεσης σε μια ουσία  .

Καθώς πλέον  αξιολογήσεις τοξικολογικής ασφάλειας  δεν βασίζονται σε πειράματα στα ζώα, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια  νέα υπόθεση σχετικά με τον βιολογικό τρόπο δράσης που μπορεί να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη χημική έκθεση

Αυτό συμβαδίζει με μια γενική μετατόπιση της τοξικολογίας από τη δοκιμή σε ολόκληρους οργανισμούς   προς την κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τις δυσμενείς επιπτώσεις, επιτρέποντας μια πιο ενημερωμένη και στοχοθετημένη αξιολόγηση των χημικών ουσιών.

Επομένως ,μια  εκτίμηση κινδύνου “επόμενης γενιάς”, θα πρέπει να διεξάγεται χρησιμοποιώντας κλιμακωτή προσέγγιση μετά την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων, χρησιμοποιώντας ιδανικά μια μέθοδο συστηματικής αναθεώρησης .

Ο τομέας των καλλυντικών έχει μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσει την πρόοδο στην αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας.!