Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση κινδύνου για το σαλικυλικό μεθύλιο

Αίτημα από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, της ΕΕ για επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με το σαλικυλικό μεθύλιο
Σαλικυλικό μεθύλιο ( Methyl salicylate) , CAS: 119-36-8, αριθμός ΕΚ: 204-317-7)

Πρόκειται για ένα δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής κυρίως σε μίγματα αρωμάτων και ως αρωματικός και καταπραϋντικός παράγοντας στα προϊόντα στοματικής υγιεινής.
Το αίτημα για την αξιολόγησή του προήλθε από το γεγονός ότι το εν λόγω συστατικό ενδέχεται να ενταχθεί στις ουσίες CMR2, γεγονός που θα καταστήσει την χρήση του στα καλλυντικά απαγορευτική .
Το αίτημα υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Το ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2019 γνωμοδότηση που προτείνει το σαλικυλικό μεθύλιο να χαρακτηριστεί ως «Τοξικό για την αναπαραγωγή» Κατηγορία 2 » και« ευαισθητοποιητή δέρματος Κατηγορία 1Β »

Ο σαλικυλικός μεθυλεστέρας είναι ο εστέρας της μεθυλικής αλκοόλης και του σαλικυλικού οξέος. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το σαλικυλικό οξύ είναι το κύριο μεταβολικό προϊόν του σαλικυλικού μεθυλεστέρα με υδρόλυση.

Κατόπιν αυτής της γνωμοδότησης η ΕΕ απέστειλε αίτημα προς την Επιστημονική της επιτροπή (SCCS) προκειμένου να αξιολογήσει αν ισχύουν οι προϋποθέσεις να ταξινομηθεί στην κατηγορία των ουσιών υψηλής ανησυχίας ή εντέλει είναι ασφαλής η χρήση του στα καλλυντικά προϊόντα

Κέντρο Γνώσης /Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλλυντικά 

Μηχανισμοί αξιολόγησης της ασφάλειας των καλλυντικών
Η αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 9 μηνών

Σχετικά θέματα :