Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση σεμιναρίου αιθέρια έλαια /αρωματικά φαρμακευτικά φυτά

Το σεμινάριο αυτό  ήταν τρίμηνης διάρκειας . Ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου του 2017  με 24 συμμετέχοντες  και κλείνει   στις 18 Φεβρουαρίου το 2018 με 15 τελικούς συμμετέχοντες

Αυτοί που παρέμειναν μέχρι τέλος κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κλειστό/ανώνυμο  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Η συντριπτική πλειοψηφία  των συμμετεχόντων  κρίνουν  ενδιαφέρουσα την εμπειρία τους  αν και οι προσωπικοί τους στόχοι έχουν επιτευχθεί εν μέρει

Στο ερώτημα αν αισθάνθηκαν πίεση ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καταφατικά απαντούν  οι περισσότεροι  , όμως αντίστοιχα ,ή  ίδια πλειοψηφία  στην ερώτηση αν σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν το σεμινάριο   απαντούν “ποτέ”

Επιμέρους  χρήσιμες παρατηρήσεις που ορισμένοι έγραψαν στο τέλος του ερωτηματολογίου αφορούν :

Nα υπάρχει κατά διαστήματα και online παράδοση για να μπορούν να δίνονται ζωντανά απαντήσεις σε  απορίες

Το σεμινάριο πρακτικής εφαρμογής  να  συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της αρωματικής νότας του αιθέριου ελαίου καθώς και του  τρόπου  ανάμιξης  του με το έλαιο βάσης

Τέλος ασκείται η κριτική πως τα έλαια βάσης θα έπρεπε να είχαν δοθεί από  την αρχή και  όχι  στην τελευταία ενότητα , προς αποφυγή άσκοπων αποριών