Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αξιολόγηση της Κιτράλης ως αλλεργιογόνου δέρματος

Αίτημα προς SCCS για επιστημονική γνώμη σχετικά με το τελικό σημείο ευαισθητοποίησης της κιτράλης

Η Διεθνής Ένωση Αρωμάτων (IFRA) , υπέβαλε νέο φάκελο αξιολόγησης για τα προκύπτοντα ανώτερα ασφαλή επίπεδα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία QRA2 για το τελικό σημείο

Κιτράλη
Το Citral (CAS No. 5392-40-5, EC No. 226-394-6) με τη χημική ονομασία «3,7-Dimethyl-2,6- octadienal» είναι ένα μείγμα νεράλης (κιτράλη β) και γερανιάλης , (κιτράλη α) που είναι μονοτερπινικές αλδεΰδες.
Εμφανίζεται στα πτητικά έλαια του λεμονόχορτου, του λεμονιού, του πορτοκαλιού, του πράσινου λεμονιού, και της αγριοκανέλας
Είναι μια από τις κύριες χαρακτηριστικές γεύσεις στην οικογένεια των εσπεριδοειδών μετά από το λιμονένιο.
Χρησιμοποιείται ευρέως ως συστατικό αρώματος σε καλλυντικά , τρόφιμα, ποτά και αι προϊόντα οικιακής χρήσης λόγω της ξεχωριστής, αποδεκτής και ευχάριστης μυρωδιάς που μοιάζει με λεμόνι.
Η μεθοδολογία   αξιολόγησης  κινδύνου (QRA)
Ένα μοντέλο για την ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου δερματικής ευαισθητοποίησης (QRA) αναπτύχθηκε αρχικά  και εφαρμόστηκε από τη Διεθνή Ένωση Αρωμάτων (IFRA).
  Η μεθοδολογία βασίστηκε σε κατώτατα όρια 
Η μεθοδολογία QRA αξιολογήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (SCCP) το 2008 δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε εμπιστοσύνη ότι τα επίπεδα ευαισθητοποιητών δέρματος που προσδιορίζονται από το QRA είναι ασφαλή για τον καταναλωτή. Το 2012, η SCCS επανέλαβε αυτή τη θέση στο πλαίσιο της γνωμοδότησης για τα αλλεργιογόνα αρωμάτων 
Το  2012, ιδρύθηκε ο Διεθνής Διάλογος για την Αξιολόγηση των Αλλεργιογόνων (IDEA) για τη βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνου των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών  
Το έργο IDEA   βελτίωσε  περαιτέρω τη μεθοδολογία διαμορφώνοντας το  μοντέλο  QRA2.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η IFRA υπέβαλε έναν φάκελο σχετικά με τα προκύπτοντα επίπεδα ασφαλούς χρήσης για το αρωματικό συστατικό Citral, εφαρμόζοντας την εκλεπτυσμένη μεθοδολογία QRA2 .
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο νέο φάκελο , η Επιτροπή ζητά από την SCCS να αξιολογήσει εάν τα αναφερόμενα στον φάκελο τα επίπεδα ασφαλούς χρήσης του Citral με την εφαρμογή του QRA2 που βασίζονται στην πρόκληση ευαισθητοποίησης του δέρματος είναι επαρκή για την προστασία των καταναλωτών.

Διάστημα αξιολόγησης εννέα μήνες

Κέντρο Γνώσης –

Βιοχημεία αιθερίων ελαίων