Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Απαγόρευση μικροπλαστικών και βιωσιμότητα των ΜΜΕ

Η πρόταση του ECHA για περιορισμό των μικροπλαστικών σε καταναλωτικά προϊόντα -μεταξύ των οποίων και τα καλλυντικά — θα έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις .

Αυτό τουλάχιστον διατείνεται η Cosmetica Italia που εκπροσωπεί την βιομηχανία καλλυντικών στην γειτονική μας χώρα

Το σχέδιο πρότασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), προβλέπει την απαγόρευση ορισμένων καταναλωτικών και επαγγελματικών χρήσεων σκόπιμα προστιθέμενων μικροπλαστικών, ενώ άλλες χρήσεις θα υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης / πληροφόρησης και σε ετήσια αναφορά..

Κατά τους Ιταλούς, σε συνέντευξη που έδωσαν στο Chemical Watch , ο ορισμός του τι είναι μικροπλαστικό είναι εξαιρετικά ευρύς.

Η ρύθμιση μιας ομάδας ουσιών βασιζόμενης σε έναν «ευρύ» ορισμό δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την αρχή ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα πλαστικά είναι πολυμερή, δεν είναι όλα τα πολυμερή πλαστικά»

Ένας τέτοιος ορισμός, κατά την Cosmetica Italia , είναι “μη σύμφωνος με τον κανονισμό REACH και με τον τρόπο που η βιομηχανία πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης”.

Αντι αυτού προτείνει τον προσδιορισμό ενός καταλόγου πολυμερών που υπόκεινται σε περιορισμούς μέσω “σχετικών, εφικτών και εφαρμόσιμων κριτηρίων, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη νομική ασφάλεια των οικονομικών φορέων και αρχών“.

Να σημειωθεί οτι η Ιταλία είναι τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία και στο τομέα των καλλυντικών ενώ σύμφωνα Cosmetica Italia , η χώρα παράγει το 65% του μακιγιάζ που καταναλώνεται στην Ευρώπη.
Το κόστος συμμόρφωσης με τον περιορισμό μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό για εκατοντάδες ΜΜΕ.

“Αυτές οι εταιρείες παράγουν πολύ συχνά ένα, δύο ή τρία προϊόντα και τα πάγια έξοδα που σχετίζονται με περιορισμό ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο.
Ενώ οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να επενδύσουν και ίσως να έχουν ομάδα δέκα ατόμων που εργάζονται στην έρευνα και την ανάπτυξη οι μικρές συχνά έχουν μόνο δέκα άτομα ως εργαζόμενοι στο σύνολό τους”…
.