Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Απολύτως καρκινογόνο το τεχνητό μαύρισμα λέει η Κομισιόν

Δημόσια διαβούλευση για την προκαταρκτική Γνώμη για τις βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιστημονική της επιτροπή (SCENIHR), έχουν δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προκαταρκτική γνώμη ως προς τις βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στην υγεία γενικώς , και για τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος ειδικώς.

Η δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει ως και τις 21 Μαρτίου  του 2016 και   καλούνται να συμμετάσχουν επιστημονικοί φορείς , καταναλωτικές οργανώσεις και παράγοντες τους κλάδου .

Το ιστορικό

Το 2006, η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα της κομισσιόν είχε δημοσιεύσει Γνώμη  για τις  συσκευές τεχνητού μαυρίσματος σύμφωνα με την οποία , οι συσκευές αυτές, ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο κακοήθους μελανώματος του δέρματος και πιθανώς οφθαλμικό μελάνωμα.

Το 2009, ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα για τον Καρκίνο (IARC), χαρακτήρισε της συσκευές τεχνητού μαυρίσματος ως καρκινογόνες για τους ανθρώπους .

Κατόπιν αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την SCENIHR να επανεξετάσει τα πρόσφατα στοιχεία, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με την UVR γενικά και τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος ειδικά .

Το νομικό πλαίσιο

 Στην ΕΕ, οι διαθέσιμες συσκευές τεχνητού μαυρίσματος έχουν τάση εισόδου μεταξύ 50 και 1000 13 V εναλλασσόμενου ρεύματος, ή μεταξύ 75 και 1500 V συνεχούς ρεύματος. και ρυθμίζονται από την  Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) (οδηγία 2006/95 / ΕΚ)

Παράλληλα, οι συσκευές αυτές ρυθμίζονται και από την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (οδηγία 2001/95 / ΕΚ) 2 (ΟΓΑΠ), η οποία προβλέπει ότι τα προϊόντα πρέπει να παρέχουν ένα λογικά αναμενόμενο επίπεδο ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια ζωής τους .

Εκτός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία , υπάρχει και το εθελοντικά εναρμονισμένο πρότυπο EN 60335-2-27: 2013 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των συσκευών μαυρίσματος , συμπεριλαμβανομένων των ορίων εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας.

Παράλληλα διάφορες χώρες της ΕΕ έχουν ειδικές νομικές ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, την  απαγόρευση χρήσης κάτω από το όριο ηλικίας των 18 ετών, η την ανάγκη για κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κ.λπ.).

Το γενικό συμπέρασμα της προκαταρκτικής Γνώμης

Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η SCENIHR συμπεραίνει , ότι η  υπεριώδης ακτινοβολία είναι απολύτως καρκινογόνος,

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έκθεση σε τεχνητό μαύρισμα ,προκαλεί μελάνωμα , καρκίνωμα ,ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικό μελάνωμα.Το τεχνητό μαύρισμα είναι υπεύθυνο για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό καρκίνων του δέρματος καθώς και  μελανωμάτων που προκύπτουν πριν από την ηλικία των 30.

Λόγω των ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων για τις καρκινογόνους επιπτώσεις της έκθεσης σε τεχνητό μαύρισμα και καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για οριακά επίπεδα της υπεριώδους ακτινοβολίας, προκύπτει το συμπέρασμα ,πως δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης στην UV ακτινοβολία από τεχνικές συσκευές μαυρίσματος .
Πηγές :

Ec Europa Health and Food Safet