Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αποφάσεις για συστατικά nano σε καλλυντικά

H EE προσθέτει το αντηλιακό φιλτρο MBBT σε μορφή nano στο Κανονισμό Καλλυντικών .ενώ γνωμοδοτεί αρνητικά για τα στυρένια / ακρυλικά άλατα

Το αντηλιακό φίλτρο MBBT σε μορφή nano προστίθεται στο παράρτημα VI του κανονισμού

Η ευρωπαϊκή επιτροπή τροποποίησε τις 20 Ιουνίου τον Κανονισμό καλλυντικών ,προκειμένου να συμπεριλάβει το συστατικό MBBT «Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol» στο παράρτημα του κανονισμού για τα αντηλιακά φίλτρα.
Είχε προηγηθεί γνωμοδότηση της SCCS ,σύμφωνα με την οποία, η χρήση της MBBT (σε νανομορφή) ως φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας, σε συγκέντρωση έως 10 % w/w σε καλλυντικά προϊόντα για δερματική χρήση, δεν ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μετά την εφαρμογή της σε υγιές και ανέπαφο δέρμα, αλλά και σε δέρμα που έχει υποστεί βλάβη.
Ωστόσο -κατά την πάγια πλέον θέση της SCCS – για φίλτρα σε μορφή νανο η ασφάλεια δεν ισχύει αν τα προϊόντα είναι σε  σπρέι

Γνωμοδότηση για στυρένια / ακρυλικά άλατα

Ανεπαρκή τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου για την εκτίμηση της πιθανής τοξικότητας αποφαίνεται η SCCS.
Η επιστημονική επιτροπή (SCCS) κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών αυτών , όταν χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα που παραμένουν στο δέρμα με μέγιστο όριο συγκέντρωσης 0,06%, λαμβανομένων υπόψη των ευλόγως προβλέψιμων συνθηκών έκθεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι αιτούντες την γνωμοδότηση , το σκεύασμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα υγιεινής όπως , γαλακτώματα, κρέμες, λοσιόν και διαλύματα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της SCCS , δεν δόθηκαν στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα χρήσης, συνεπώς η πιθανή έκθεση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση ένα σενάριο χρήσης .
Πρόσθετα , οι υποβληθείσες πληροφορίες βασίζονταν σε «(σχεδόν) τελικό προϊόν» που αποτελείται από κέλυφος νανοσφαιριδίων με ενθυλακωμένα δραστικά συστατικά ενώ , δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση.

Το συμπολυμερές ακρυλικό στυρενίου είναι μια αλυσίδα πολυμερών που προστίθεται στα καλλυντικά για το χρώμα.
Απαντάται συχνότερα σε βερνίκι νυχιών, αντηλιακά (SPF μεγαλύτερο από 30), αντηλιακή ενυδατική κρέμα, αφρόλουτρα , σαμπουάν και eyeliner…