Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αρωματοθεραπεία – Ρεφλεξολογία στην παρηγορητική φροντίδα

Πληθώρα κλινικών δοκιμών  αλλά με φτωχικά  και ετερογενή  ευρήματα ..

Μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο τέλος του Οκτωβρίου, στην ουσία επιβεβαίωσε ότι και προηγούμενες σχετικές μελέτες: Την έλλειψη προτύπων και κοινών κριτηρίων για τις κλινικές μελέτες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις εναλλακτικές /συμπληρωματικές θεραπείες.

Η τρέχουσα ανασκόπηση είχε ως θέμα την αποτελεσματικότητα της αρωματοθεραπείας , του μασάζ και της ρεφλεξολογίας , σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη παρηγορητικής φροντίδας.

Η αρωματοθεραπεία, το μασάζ και η ρεφλεξολογία χρησιμοποιούνται ευρέως στην παρηγορητική φροντίδα. Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητά τους για συμπερίληψη σε κλινικές οδηγίες.

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να συνθέσει τα υπάρχοντα ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των πρακτικών .
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών που είχαν πραγματοποιηθεί ως και τον Ιούνιο του 2018, χρησιμοποιώντας οκτώ βάσεις δεδομένων και τριών μητρώων.
Η ανασκόπηση περιελάμβανε 22 κλινικές μελέτες με την συμμετοχή 1956 ασθενών.

Οι ερευνητές της ανασκόπησης διαπίστωσαν κατά αρχήν ένα ασαφή κίνδυνο μεροληψίας των σχετικών ευρημάτων.
Άλλα μειονέκτημα αφορούσαν τα πολύ μικρά δείγματα των κλινικών μελετών, και την ετερογένειά τους γεγονός που δυσκολεύει την μετα ανάλυση.

Το γενικό συμπέρασμα της ανασκόπησης ήταν, πως αυτά τα φτωχά και ετερογενή ευρήματα δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για για κλινικές οδηγίες εφαρμογής των εξεταζομένων πρακτικών.