Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ασφάλεια του αλουμινίου στα καλλυντικά

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ ,ζητά από την SCCS γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια του αλουμινίου στα καλλυντικά.

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε μια σειρά βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα μεταξύ των σε καλλυντικά και προϊόντα ατομικής φροντίδας.
Ειδικότερα στα καλλυντικά , το αλουμίνιο και οι ενώσεις του χρησιμοποιούνται κυρίως σε προϊόντα όπως αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες.

Το Ιστορικό των Γνωμοδοτήσεων

Αρκετές ενώσεις αλουμινίου ( Al) στα καλλυντικά, ρυθμίζονται σε διαφορετικές καταχωρίσεις του κανονισμού για τα καλλυντικά (ΕΚ) αριθ. 1223/20091 .
Το 2013, εκδόθηκε αξιολόγηση κινδύνου από τη Νορβηγική Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
Στην αξιολόγησή τους οι Νορβηγοί ανέφεραν ότι τα καλλυντικά προϊόντα, και ειδικότερα τα αντιιδρωτικά, συνιστούν σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική έκθεση στο Al σε σύγκριση με τη αντίστοιχη συμβολή της διατροφής.
Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης , δόθηκε εντολή στην SCCS να γνωμοδοτήσει για τον πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτει από την παρουσία του Al στα καλλυντικά.
Η εκτίμηση βασίστηκε σε προϊόντα και ενώσεις αλουμινίου που συνέβαλαν στην υψηλότερη έκθεση του καταναλωτή.
Στη γνωμοδότησή 1525/14,η SCCS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων σχετικά με τη δερματική διείσδυση, η ζητούμενη εκτίμηση κινδύνου δεν μπορούσε να διενεργηθεί.

Το 2016, η βιομηχανία καλλυντικών υπέβαλε έναν νέο φάκελο ασφάλειας για την αντιμετώπιση της δερματικής διείσδυσης και της τύχης του Al (μετά την εφαρμογή του δέρματος) με βάση μια μελέτη έκθεσης σε ανθρώπους.
Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς του στις 3 Μαρτίου 2020, η SCCS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ενώσεων αλουμινίου είναι ασφαλής στις ακόλουθες ισοδύναμες συγκεντρώσεις αλουμινίου έως:
6,25% σε αποσμητικά χωρίς ψεκασμό ή αντιιδρωτικά
10,60% σε αποσμητικά ψεκασμού ή αντιιδρωτικά ψεκασμού
2,65% στην οδοντόκρεμα, και
14% σε κραγιόν

“… η συστηματική έκθεση σε αλουμίνιο μέσω καθημερινών εφαρμογών καλλυντικών προϊόντων δεν προσθέτει σημαντικά στο συστηματικό φορτίο σώματος αλουμινίου από άλλες πηγές”.

Η έκθεση στο αλουμίνιο μπορεί επίσης να προκύψει από πηγές διαφορετικές από καλλυντικά προϊόντα, και μια σημαντική πηγή αλουμινίου στον πληθυσμό είναι η διατροφή. Αυτή η αξιολόγηση δεν έλαβε υπόψη την καθημερινή διατροφική πρόσληψη αλουμινίου ».

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας για τα καλλυντικά που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με τη χρήση ενώσεων Al σε ποικιλία προϊόντων εκτός από αποσμητικά, αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες, η Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να ζητήσει από τη βιομηχανία να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες για τις «άλλες κατηγορίες προϊόντων» και για τη συνολική έκθεση όχι μόνο από καλλυντικά.

Τον Μάρτιο του 2021, η βιομηχανία υπέβαλε φάκελο με επίκεντρο τη συνολική έκθεση στο αλουμίνιο σχετικά με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό όταν εξετάζει τη χρήση καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, φαρμάκων (π.χ. αντιόξινων) και διατροφικής πρόσληψης.
Το τρέχον αίτημα βασίζεται στην υποβολή φακέλου III από την βιομηχανία , προκειμένου να αποδειχθεί η ασφαλής χρήση αλουμινίου σε κατηγορίες προϊόντων, άλλα αποσμητικά, αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες, καθώς και σχετικά με τη συνολική έκθεση. 
Η τρέχουσα υποβολή περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρόσθετα δεδομένα και εκτιμήσεις σχετικά με τον υπολογισμό του ΜΣ και τη συνολική έκθεση από καλλυντικά, φάρμακα και πρόσληψη τροφής.

Όροι εντολής για την γνωμοδότηση

(1) Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που παρέχονται, η SCCS θεωρεί ασφαλείς τις ενώσεις αλουμινίου όταν χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα εκτός από αποσμητικά, αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες;
Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη έκθεση στο αλουμίνιο από καλλυντικά προϊόντα θεωρείται ότι προκαλεί ανησυχία, ζητείται από το SCCS να συστήσει ασφαλή όρια συγκέντρωσης για κάθε κατηγορία.

(2) Η SCCS έχει περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση σχετικών ενώσεων αλουμινίου σε καλλυντικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατα υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική έκθεση στο αλουμίνιο από καλλυντικά, φάρμακα (π.χ.
αντιόξινα) και πρόσληψη τροφής;

Προθεσμία: 9 μήνες

Θερινό επιμορφωτικό πρόγραμμα

Φυσικά Καλλυντικά

Επερχόμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Αρωματικά/ Φαρμακευτικά φυτά