Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά

Νέο κείμενο με τίτλο ” Scientific Advice on the safety of nanomaterials in cosmetics’, δημοσίευσε στις 11 Ιανουάριου η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα SCCS

Οι ανησυχίες για τα συστατικά σε μορφή νανοκλίμακας  
Το πολύ μικρό μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά σωματιδίων των νανοϋλικών μπορεί να προσδώσει ορισμένα διακριτικά χαρακτηριστικά σε αυτά τα υλικά σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές. 
 Στα  αρχικά στάδια της ανάπτυξης και εφαρμογής νανοϋλικών  τα ίδια χαρακτηριστικά νανοκλίμακας, που τα καθιστούν επιθυμητά για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και καταναλωτικών εφαρμογών, μπορεί επίσης να τα καταστήσουν επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και / ή το περιβάλλον. 
 Ενώ η επιστήμη της αξιολόγησης της ασφάλειας των νανοϋλικών εξακολουθεί να εξελίσσεται , υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά γνώσης και  ορισμένα χαρακτηριστικά έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά σε σχέση με τις διακριτικές ιδιότητες, τη συμπεριφορά και τις τοξικολογικές επιδράσεις των νανοϋλικών. 
 Δεδομένου ότι η χρήση οποιουδήποτε νανοϋλικού σε ένα καλλυντικό προϊόν θα μπορούσε ενδεχομένως να εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια του πολίτη , είναι σημαντικό να εξορθολογιστούν τέτοιες ανησυχίες και να εντοπιστούν τα νανοϋλικά που απαιτούν προτεραιότητα προσοχής για την αξιολόγηση της ασφάλειας. 
Η SCCS δημοσίευσε το 2019 επικαιροποιημένο  κατάλογο νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά 
 Ο κατάλογος αυτός διακρίνεται  σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την χρήση του συστατικού :
 Χρωστικά (Colorants)
 Αντηλιακά φίλτρα (UV-Filters)
 Άλλη λειτουργία ( Other Function)

Στην παρούσα γνωμοδότηση, η SCCS κλήθηκε από την Κομισιον να προσδιορίσει νανοϋλικά, για τα οποία μπορούν να εντοπιστούν και να αιτιολογηθούν συγκεκριμένες ανησυχίες και που συμπεριλαμβάνονται στον δημοσιευμένο κατάλογο νανοϋλικών του 2019.

Η SCCS μέσω μιας επισκόπησης των διαθέσιμων πληροφοριών, προσδιόρισε ορισμένες πτυχές των νανοϋλικών που αποτελούν τη βάση ανησυχίας για την ασφάλεια της υγείας των πολιτών όταν χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα. Αυτά περιλαμβάνουν:

Φυσικοχημικές πτυχές που σχετίζονται με:
Πολύ μικρές διαστάσεις των συστατικών σωματιδίων.
Διαλυτότητα / επιμονή χημική φύση και τοξικότητα του νανοϋλικού ·
Φυσικά / μορφολογικά χαρακτηριστικά των συστατικών των σωματιδίων ·
Πτυχές έκθεσης που σχετίζονται με:
Τη συχνότητα και τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν, εάν ο αριθμός / τύπος καταναλωτικού προϊόντος ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται είναι σχετικά υψηλός. και εάν υπάρχει δυνατότητα συστηματικής έκθεσης του καταναλωτή σε νανοσωματίδια και πιθανή συσσώρευση στο σώμα ·
Άλλες πτυχές που σχετίζονται με:

νέες ιδιότητες, δραστηριότητα ή λειτουργία και συγκεκριμένες ανησυχίες που προκύπτουν από τον τύπο της εφαρμογής

Στο παράρτημα Ι του Scientific Advice on the safety of nanomaterials in cosmetics, η SCCS επικαιροποιεί την θέση της για ενδεχόμενους κινδύνους για την δημόσια υγεία για συγκεκριμένα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά
Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :

 • Κολλοειδή (χαλκός χρυσος ασήμι) στην κατηγορία αλλες λειτουργίες
 • Λευκόχρυσο σε σκόνη
 • Συμπολυμερές στυρολίου / ακρυλικού (άλλες λειτουργίες)
 • Διοξείδιο του Τιτανίου ως αντηλιακό φίλτρο και ως χρωστική
 • MBBT -Αντηλιακό φίλτρο (Methylene bis benzotriazolyl tetramethylbutylphenol)
 • ETH50 -αντηλιακό φίλτρο (Tris-Biphenyl Triazine)

Σχετικά θέματα :