Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ασφαλής η φορμαλδευδη στα σκληρυντικά νυχιών υπο προϋποθέσεις

Η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτική Προϊόντα της Κομισιόν (SCCS) ,έθεσε στην δημοσιότητα την Γνώμη της σχετικά με την χρήση της φορμαλδεΰδης στα σκληρυντικά νυχιών.

Σύμφωνα με αυτή , η φορμαλδεΰδη είναι ασφαλής στην χρήση της για σκληρυντικά νυχιών σε μέγιστη συγκέντρωση 2,2%.
Στην αξιολόγησή της, η SCCS ,σημειώνει τις ανησυχίες σχετικά με το δυναμικό ευαισθητοποίησης της φορμαλδεΰδης. Ωστόσο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος για τοπικές επιδράσεις στο δέρμα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται «σωστά» και επισημαίνονται με οδηγίες, όπως περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό καλλυντικών
Το πόρισμα της SCCS πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανίας Καλλυντικών Cosmetics Europe που επιθυμούσε να υποστηρίξει την χρήση του συστατικού αυτού στα σκληρυντικά .
Η φορμαλδεΰδη που χρησιμοποιείται ευρέως στα καλλυντικά και ως συντηρητικό ,αναμένεται να ταξινομηθεί επίσημα ως καρκινογόνο συστατικό κατηγορίας 1Β, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP .
Η κατάταξη αυτή, που θα ισχύει από την 1η Απριλίου 2015, θα οδηγήσει στην απαγόρευση της χρήσης του σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό .
Ωστόσο, η θετική αξιολόγηση από την SCCS ως προς τα σκληρυντικά θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει την εξαίρεση από την απαγόρευση της χρήση της στα συγκεκριμένα προϊόντα .