Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ατοπική δερματίτιδα & Αυτοάνοσα

Μελέτη εντοπίζει τους δεσμούς μεταξύ της ατοπικής δερματίτιδας και των αυτοάνοσων ασθενειών
Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Dermatology, άτομα με ατοπική δερματίτιδα  (AD), είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν επίσης διάφορες αυτοάνοσες ασθένειες, ειδικά εκείνες που αφορούν το δέρμα, το  λεπτό έντερο  ή τον συνδετικό ιστό.

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της AD και των αυτοάνοσων ασθενειών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα σουηδικά εθνικά μητρώα υγειονομικής περίθαλψης . Ο πληθυσμός προέλευσης περιελάμβανε ολόκληρο τον πληθυσμό της Σουηδίας ηλικίας ≥ 15 ετών από το 1968 έως το 2016. Περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων με διάγνωση ασθενών με νοσοκομειακή νόσο (από το 1968) ή / και εξειδικευμένη διάγνωση ασθενών με εξωτερικούς ασθενείς (από το 2001), συνδυάστηκαν με το φύλο και ηλικία έως υγιείς μάρτυρες (104 832 περιπτώσεις AD, 1 022 435 μάρτυρες)

Στη συνολική ανάλυση, οι άνδρες είχαν ισχυρότερη σχέση με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την κοιλιοκάκη από ότι οι γυναίκες με AD. ( κοιλιοκάκη (celiac disease) κατάσταση που μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να διασπάσει ορισμένα τρόφιμα).
Στις υποαναλύσεις, τα ευρήματα παρέμειναν σταθερά σε πολυμεταβλητές αναλύσεις μετά την προσαρμογή για το κάπνισμα και τη γονική αυτοάνοση νόσο.

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως με βάση τον πληθυσμό φαίνεται σημαντική αυτοάνοση συννοσηρότητα των ενηλίκων με AD, ειδικά μεταξύ της AD και των αυτοάνοσων δερματολογικών, γαστρεντερικών και ρευματολογικών παθήσεων. Η ύπαρξη πολλαπλών αυτοάνοσων νόσων είχε ως αποτέλεσμα ισχυρότερη συσχέτιση με την AD από ό, τι μόνο μία αυτοάνοση ασθένεια.

Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αυτοάνοσης συννοσηρότητας ,μπορεί να ανακουφίσει το φορτίο της νόσου σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα και μπορεί να δώσει βαθύτερη εικόνα της παθογένεσης

Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για τον εντοπισμό υποομάδων ασθενών με ατοπική δερματίτιδα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοάνοσων ασθενειών και για να διερευνηθεί εάν η σοβαρότητα και η θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας μπορεί να επηρεάσει τη συσχέτιση με αυτές τις καταστάσεις.

Association between atopic dermatitis and autoimmune diseases: a population‐based case‐control study, British Journal of Dermatology (2020).

Σχετικά θέματα: