Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ατοπική δερματίτιδα και καρκίνος του δέρματος

Η ατοπική δερματίτιδα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνων πλακωδών κυττάρων (SCC), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Δεκεμβρίου στο περιοδικό International Journal of Dermatology .
Οι ερευνητές έλεγξαν αναδρομικά δεδομένα για ασθενείς με αρχική διάγνωση καρκίνου πλακωδών κυττάρων.
Το συμπέρασμα τους ήταν , πως οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου ήταν υψηλότερη ανάμεσα σε ασθενείς με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας παρά σε ασθενείς χωρίς ανάλογο ιστορικό (αναλογία πιθανότητας 1,75)
Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα , οι ερευνητές εξέτασαν και άλλα δεδομένα, όπως το φύλο ή φυλή το ιστορικό καπνίσματος την χρήση κορτικοστεροειδών ,την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία καθώς και άλλες μορφές καρκίνων δέρματος.
Η πιθανή συσχέτιση ατοπικής δερματίδας με το ενδεχόμενο πρόκλησης καρκίνου δέρματος οδηγεί στο συμπέρασμα πως έχει μεγάλη σημασία η εξέταση του δέρματος ασθενών καθώς και η χρήση αντηλιακών από νεαρή ηλικία
Πηγές :
Medical X press