Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ατοπική δερματίτιδα και οστεοπόρωση

Η ατοπική δερματίτιδα ενηλίκων προκαλεί αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης
Adult atopic dermatitis brings increased osteoporosis risk …

Ενήλικες με ατοπική δερματίτιδα (AD) αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένους κινδύνους οστεοπόρωσης και μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα – ακόμη και αν δεν έχουν πάρει ποτέ συστηματικά κορτικοστεροειδή, σύμφωνα με μια μεγάλη παρατηρητική μελέτη εθνικών μητρώων της Δανίας που δημοσιεύτηκε σ το Dermatology news

Ένα βασικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι αυτοί οι αυξημένοι κίνδυνοι ήταν συγκεντρωμένοι σε ασθενείς που χρησιμοποίησαν ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή .Αντίθετα ασθενείς που χρησιμοποίησαν τοπικά στεροειδή ήπιας ή μέτριας δραστικότητας δεν παρουσίασαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο.

“Ο απόλυτος κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά είναι πραγματικός”
“Οι δερματολόγοι πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικές θεραπείες στους χρόνιους χρήστες ισχυρών τοπικών κορτικοστεροειδών ή να τις χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με προφυλακτική θεραπεία για τη διατήρηση της ομοιοστασίας των οστών σε αυτούς τους ασθενείς”.

Κέντρο Γνώσης

Δομή/ Ανατομία του δέρματος
Λεξικό όρων