Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αυστηροτεροι οι κανονες για προϊόντα ‘ουδέτερα από άνθρακα’ στη Γαλλία

Η Γαλλία αυστηροποιεί τους κανόνες σχετικά με τους ισχυρισμούς «καθαρού μηδέν» για να στοχεύσει στα greenwashing προϊόντα και υπηρεσιες.

Οι νέοι κανόνες διαφήμισης στη Γαλλία θα δυσκολέψουν τις εταιρείες να ισχυριστούν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους είναι “ουδέτερα από άνθρακα”.
Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Εάν ένα προϊόν διαφημίζεται ότι έχει καθαρές μηδενικές εκπομπές, τότε η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει ετήσιες λεπτομέρειες για όλη τη ρύπανση από άνθρακα που σχετίζεται με ολόκληρο τον κύκλο ζωής αυτού του προϊόντος.

Το κείμενο απαιτεί από όλες τις εταιρείες που υπογραμμίζουν την ουδετερότητα άνθρακα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας να να συντάξει μια αναφορά για όλες τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας.
Η έκθεση πρέπει να ενημερώνεται κάθε χρόνο και να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής, από την παραγωγή έως την απόρριψη ή την ανακύκλωση. Πρέπει επίσης να εξηγήσει πώς θα αποφευχθούν κατά προτεραιότητα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη συνέχεια θα μειωθούν και τελικά θα «αντισταθμιστούν». Εάν οι εκπομπές του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας έχουν αυξηθεί μεταξύ δύο διαδοχικών ετών, ο ισχυρισμός “ουδέτερου άνθρακα” απαγορεύεται. Τέλος, οι μέθοδοι αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται για τις υπολειμματικές εκπομπές θα πρέπει να είναι λεπτομερείς, συμπεριλαμβανομένης της φύσης και της περιγραφής των έργων και του κόστους τους.
Σε περίπτωση παράβασης, η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των δαπανών που διατίθενται για τη διαφημιστική καμπάνια.

Η γαλλική κυβέρνηση είπε ότι στόχος είναι η παροχή διαφανών πληροφοριών για το κοινό, η «προοδευτική ενίσχυση των δεσμεύσεων των διαφημιστών» και η καταπολέμηση του «greenwashing».

Διεθνείς ανησυχίες

Τα μέτρα έρχονται αφότου εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσαν πρόσφατα μια σειρά από νέες κατευθυντήριες γραμμές με στόχο να χαράξουν μια «κόκκινη γραμμή» γύρω από τις ψευδείς καθαρές μηδενικές απαιτήσεις.
Οι νέες συστάσεις από εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο στις συνομιλίες COP27 στο Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου, αναφέρουν ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να ισχυρίζονται ότι είναι καθαρά μηδενικές εάν επενδύουν σε νέα ορυκτά καύσιμα, προκαλούν αποψίλωση των δασών ή αντισταθμίζουν τις εκπομπές με πιστώσεις άνθρακα αντί να τις μειώσουν .

Κομισιόν: Ψευδείς οι πράσινοι ισχυρισμοί στο 53% των προϊόντων –

Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστωνει πως μισοί τουλάχιστον από τους περιβαλλοντολογικούς ισχυρισμούς στις διαφημίσεις προϊόντων στην ΕΕ είναι παραπλανητικοί ή αστήρικτοι.
Έρχονται νέοι κανόνες
Οι νέοι κανόνες που έχει στα «σκαριά» η Κομισιόν επιδιώκουν τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου στα κράτη μέλη που θα εξετάζει την περιβαλλοντολογική επίδραση των προϊόντων και θα επιβεβαιώνει την ορθότητα των ισχυρισμών που προβάλουν, όπως για παράδειγμα ότι ένα προϊόν είναι με 100% φυτικά προϊόντα ή πως η συσκευασία του είναι 100% ανακυκλώσιμη.Αναλόγως θα απαιτείται από τις επιχειρήσεις να μπορούν να βεβαιώσουν τους όποιους ισχυρισμούς κάνουν για το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν στις αρχές αναλυτικά στοιχεία για το αντιστάθμισμα των ρύπων και τη μέθοδο που χρησιμοποιούν.

Οι εταιρείες που υποστηρίζουν ότι ακολουθούν πράσινες πρακτικές θα πρέπει δε, να αξιολογούν τα προϊόντα τους με βάση τη νέα μεθοδολογία και τα πανευρωπαϊκά κριτήρια του PEF (Product Environmental Footprint), η οποία θα καλύπτει 16 κατηγορίες επιδράσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η χρήση εδάφους και υδάτινων πόρων, η ανακύκλωση κλπ.