Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αυστηρότεροι κανόνες για καλλυντικά στις ΗΠΑ

Η Πολιτεία της Καλιφόρνια τροποποιεί την νομοθεσία της και περιορίζει ή απαγορεύει την διακίνηση συγκεκριμένων “επιβλαβών” συστατικών.

Ο υφιστάμενος κανονισμός της Καλιφόρνιας – -California Safe Cosmetics Act of 2005 – απαιτεί από τους κατασκευαστές καλλυντικών να κοινοποιούν στην Πολιτεία καλλυντικά που περιέχουν χημικές ουσίες που έχουν αναγνωριστεί ότι προκαλούν καρκίνο ή είναι τοξικά στην αναπαραγωγή . (οι ουσίες CRM κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο).
Στην συνέχεια , Το Πρόγραμμα Καλλυντικών της Καλιφόρνιας (CSCP). συλλέγει και δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα.

Τώρα , ένα νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση ειδικού τμήματος στο υπουργείο δημοσιάς υγείας . που θα ελέγχει και θα διερευνά για επιβλαβή καλλυντικά.
Παράλληλα , έχουν εισαχθεί προς συζήτηση ειδικά θέματα που αφορούν:

  • Την απαγόρευση της πώλησης καλλυντικών που δοκιμάστηκαν σε ζώα
  • Την απαγόρευση του triclosan σε απολυμαντικά και προϊόντα καθαρισμού Την απαγόρευση της πώληση προϊόντων νυχιών που περιέχουν φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP), τολουόλιο ή φορμαλδεΰδη
  • Την απαγόρευση πώληση καλλυντικών και προϊόντων καθαρισμού που περιέχουν 1,4-διοξάνιο.