Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αυτοθεραπεία και βελτίωση της εικόνας του σώματος

Η αυτοθεραπεία μειώνει το επίπεδο ανησυχίας και απομόνωσης..

Τα αποτελέσματα μιας ενδιαφέρουσας κλινικής μελέτης δημοσιεύτηκαν στο τρέχον τεύχος του Complementary Therapies in Clinical Practice.
Αφορούσαν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης αυτοθεραπείας , σε σχέση με τις ανησυχίες για την εικόνα του σώματος τους στην διαδικασία ανάρρωσης, ασθενών με καρκίνο του δέρματος.

Η αυτοθεραπεία ως διαδικασία αυτο διαχείρισης της υγείας,κερδίζει έδαφος στον δυτικό κόσμο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Η αύξηση της οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως κοινωνικοοικονομικοί, η αλλαγή του τρόπου ζωής, η έμφαση στην αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών..

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι, η υπεύθυνη αυτοθεραπεία μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη και θεραπεία συμπτωμάτων και παθήσεων που δεν απαιτούν ιατρική συμβουλή , ενώ στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η υπεύθυνη αυτοθεραπεία, η οποία θα προωθήσει τη δυνατότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους και επίσης να συμβάλλουν στη μείωση των δαπανών για την υγεία.

Κλινική μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της αυτοθεραπευτικής εκπαίδευσης στην αυτο-συμπόνια, στην ανησυχία της εικόνας του σώματος και στη διαδικασία ανάρρωσης σε ασθενείς με καρκίνο του δέρματος.

Στην μελέτη έλαβαν μέρος 34 εθελοντές -ασθενείς που επιλέχθηκαν σκόπιμα και στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε δυο πειραματικές ομάδες.
Η παρέμβαση αυτοθεραπείας πραγματοποιήθηκε στην πειραματική ομάδα για δώδεκα συνεδρίες 90 λεπτών.

Η παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε δύο και τέσσερις μήνες μετά τη δοκιμή.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αυτοθεραπεία αύξησε σημαντικά την αυτοεκτίμηση, την αίσθησης της κοινής σύνδεσης με την ανθρωπότητα (p <0,01) και μείωσε το επίπεδο ανησυχίας, απομόνωσης και υπερβολικής ταυτοποίησης της εικόνας του σώματος (p <0,05) .

Συμπερασματικά -σύμφωνα με τους ερευνητές – η αυτοθεραπεία είναι μια κατάλληλη μέθοδος παρέμβασης για την αύξηση της αυτο-συμπόνιας και τη μείωση της ανησυχίας για την εικόνα του σώματος και έτσι επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης του καρκίνου του δέρματος.

Complementary Therapies in Clinical Practice:
Evaluation of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image concern, and recovery process in patients with skin cancer

Κέντρο Γνώσης

Βάσεις δεδομένων για εναλλακικές θεραπείες