Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αφιέρωμα – Σύγχρονες οικολογικές προκλήσεις για τον κλάδο των καλλυντικών

Αφιέρωμα 2021 -Mέρος Πρώτο 

Η έννοια της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται στο κέντρο πολιτικών τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.
Η Ευρώπη φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050.
Στόχος , μια νέα βιομηχανική στρατηγική που θα καταστήσει την ΕΕ έναν παγκόσμιο ηγέτη στην κυκλική οικονομία και τις καθαρές τεχνολογίες .
Η ευρωπαϊκή “πράσινη συμφωνία” προβλέπει ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες και ώς εκ τούτου την σταδιακή κατάργηση χρήσης χημικών σε καταναλωτικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και καλλυντικών

Στόχοι της συμφωνίας για τα χημικά συστατικά
 Σταδιακή κατάργηση χρήσης σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως παιχνίδια, προϊόντα παιδικής φροντίδας, καλλυντικά, απορρυπαντικά, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και υφάσματα, των πλέον επιβλαβών ουσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενδοκρινικούς διαταράκτες, χημικά προϊόντα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό και το αναπνευστικό σύστημα και ανθεκτικές ουσίες, όπως οι υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), εκτός εάν αποδειχθεί ότι η χρήση τους είναι ουσιώδης για την κοινωνία·
 Ελαχιστοποίηση και υποκατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, της παρουσίας ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε όλα τα προϊόντα με προτεραιότητα στις κατηγορίες προϊόντων που επηρεάζουν τους ευάλωτους πληθυσμούς και σε εκείνες που διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό για την κυκλική οικονομία·
 Αντιμετώπιση των συνδυαστικών επιδράσεων των χημικών προϊόντων με την καλύτερη συνεκτίμηση του κινδύνου που ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον η καθημερινή έκθεση σε ευρύ μείγμα χημικών προϊόντων από διάφορες πηγές·
 Εξασφάλιση της πρόσβασης των παραγωγών και των καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύσταση και την ασφαλή χρήση, μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων πληροφόρησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα.
περισσότερα 

H “Πράσινη Ανάπτυξη” προκαλεί ανησυχίες στην βιομηχανία καλλυντικών

Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφορία ενδεχομένως θα φέρει αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά
Κατά την εκτίμηση της ένωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καλλυντικών Cosmetics Europe ,τίθεται σε κίνδυνο η θεμελιώδης αρχή το Κανονισμού Καλλυντικών, αυτής της αρχής της προφύλαξης για την πρόληψη του κινδύνου έναντι των αυτόματων περιορισμών που περιγράφει η συμφωνία της ΕΕ
Περισσότερα