Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη

Νέα έρευνα της WHO αποκαλύπτει ευρεία κλίση της σοβαρής παιδικής παχυσαρκίας σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις Μεσογειακές χώρες να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO Europe) που παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία στη Γλασκώβη, (28 Απριλίου-1 Μαΐου), παρατηρείται ευρεία κλιμάκωση σοβαρής παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, ενώ οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν γενικά τα υψηλότερα ποσοστά.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών ηλικίας 6-9 ετών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση ήταν 636.933
Αν και στην συλλογή δεδομένων δεν συμπεριλήφθηκαν ορισμένες από τις πιο πολυπληθείς ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρωσία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 400.000 παιδιά ηλικίας 6-9 ετών που ζουν με σοβαρή παχυσαρκία , από περίπου 13,7 εκατομμύρια παιδιά που ζουν στις συμμετέχουσες 21 ευρωπαϊκές χώρες .

Οι ερευνητές διαπίστωσαν μεγάλες διαφορές στην επικράτηση της σοβαρής παχυσαρκίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία και Άγιος Μαρίνος) είχαν τα υψηλότερα επίπεδα βαριάς παχυσαρκίας, πάνω από 4%.
Στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία, ο επιπολασμός ήταν κάτω από 2%.

«Η παρουσία υψηλότερων επιπέδων επικράτησης της σοβαρής παχυσαρκίας στο νότο .είναι σύμφωνη με προηγούμενες μελέτες. Η εξήγηση παραμένει ασαφής, αλλά μπορούν να προταθούν ορισμένοι πιθανοί λόγοι.
Για παράδειγμα, μερικές πιθανές εξηγήσεις μπορεί να συνδέονται με το βάρος της γέννησης, τη διάρκεια του ύπνου, τα πρότυπα της διατροφής ή της σωματικής δραστηριότητας.
Η μεσογειακή διατροφή στις χώρες της Νότιας Ευρώπης θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτό το σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας.

Οι συγγραφείς προτείνουν επίσης να διερευνηθεί μια πιθανή σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης των γονέων και της σοβαρής παιδικής παχυσαρκίας.
Σε 6 από τις 8 χώρες που είχαν συμπεριλάβει στην ανάλυση τα στοιχεία για την εκπαίδευση των γονέων , τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν μόνο πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν υψηλότερη επικράτηση της σοβαρής παχυσαρκίας σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν ανώτερη εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης :
«Οι διαφορές στο εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας ενισχύουν την υπόθεση ότι υπάρχει πρόβλημα ανισότητας και ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της σοβαρότητας της παιδικής παχυσαρκίας.
Οι παρεμβάσεις προώθησης της υγείας στο σχολείο έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν παιδιά από όλα τα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα , και μπορεί ως εκ τούτου να αποτελέσει μια σημαντική οδό για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. “

New WHO studies: Europe battles childhood obesity and experts confirm breastfeeding protects against child obesity