Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βέλτιστη έκθεση στον ήλιο για παραγωγή βιταμίνης D

Οι οδηγίες έκθεσης στο ηλιακό φως ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση.
Μια μελέτη από ερευνητές του King's College του Λονδίνου έχει δοκιμάσει τα βέλτιστα μήκη κύματος υπεριώδους ακτινοβολίας (UVR) για την παραγωγή βιταμίνης D στο ανθρώπινο δέρμα από το ηλιακό φως.
Συμφωνα με τα ευρήματά τους  , οι ερευνητές  λένε πως προηγουμένως δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης στον ήλιο για βέλτιστη σύνθεση βιταμίνης D με βάση μελέτη δειγμάτων δέρματος μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν .

Οι συμβουλές δημόσιας υγείας σχετικά με την έκθεση στον ήλιο λαμβάνουν υπόψη τόσο τον κίνδυνο όσο και τα οφέλη.
Ο υπολογισμός των πιθανών κινδύνων και των οφελών από την έκθεση στον ήλιο δεν είναι απλός, επειδή τα αποτελέσματα της υγείας από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ποικίλλουν σημαντικά.
Για παράδειγμα, η υπεριώδης ακτινοβολία UV περιέχει λιγότερο από 5% ακτινοβολία UVB μικρού μήκους κύματος, αλλά αυτή είναι υπεύθυνη για πάνω από 80% της απόκρισης από ηλιακά εγκαύματα.
Κάθε έκβαση της υγείας από την έκθεση στον ήλιο έχει τη δική του μοναδική εξάρτηση από το μήκος κύματος.

Η συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων μηκών κύματος UVB και παραγωγής βιταμίνης D προσδιορίστηκε πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια σε δείγματα δέρματος (ex vivo). Ωστόσο, το εύρημα είναι λιγότερο καλά τεκμηριωμένο και υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβειά του. Αυτές οι αμφιβολίες θέτουν σε κίνδυνο τους υπολογισμούς κινδύνου/οφέλους για τη βέλτιστη ηλιακή έκθεση.

Ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου μέτρησαν τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα σε 75 υγιείς νέους εθελοντές και στην συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματά τους με εκείνα που θα μπορούσαν να προβλεφθούν από την παλιά ex vivo μελέτη βιταμίνης D
Το συμπέρασμά τους ήταν , ότι η προηγούμενη μελέτη δεν αποτελεί ακριβή προγνωστικό όφελος από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι συγγραφείς συνιστούν μια απλή συστηματική διόρθωση της εξάρτησης ex vivo από το μήκος κύματος για τη βιταμίνη D.
“Η μελέτη μας δείχνει ότι οι υπολογισμοί κινδύνου έναντι οφέλους από την ηλιακή έκθεση μπορεί να χρειαστεί να επανεκτιμηθούν. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη είναι έγκαιρα, επειδή η παγκόσμια τεχνική επιτροπή, International internationale de l’éclairage, που θέτει πρότυπα UVR θα είναι σε θέση να συζητήσει τα ευρήματα αυτού του εγγράφου για την επανεκτίμηση της εξάρτησης από το μήκος κύματος της βιταμίνης D. Περαιτέρω έρευνα από την ομάδα μας θα καθορίσει τους υπολογισμούς κινδύνου/οφέλους ».

King’s College London
Sunlight exposure guidelines may need to be revised, researchers warn