Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βαθμολογία γονιδιακής υπογραφής για πρόβλεψη της ψωρίασης

Τα ευρήματα από μια πρόσφατη μελέτη έδειξαν,ότι η βαθμολογία του ψωριασικού μικροπεριβάλλοντος (PME) ,μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας μιας συστηματικής θεραπείας πριν από ορατές κλινικές αλλαγές.

Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προσέγγιση για εξατομικευμένη θεραπεία που να βελτιώνει την εικόνα του ασθενούς καθώς και την ποιότητα ζωής του .

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα η που δημοσιεύτηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Jama Dermatology.
Στόχος της έρευνας , ήταν η ανάπτυξη βιοπληροφορικής βαθμολογίας γονιδιακής υπογραφής που προέρχεται από mRNA δέρματος , για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της θεραπείας της ψωρίασης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ,η ικανότητα πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας της συστημικής θεραπείας ψωρίασης με βάση το ανοσολογικό προφίλ στις βιοψίες του δέρματος, θα μπορούσε να μειώσει τη χρήση ακατάλληλης θεραπείας και των σχετικών δαπανών και ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και να μειώσει σημαντικά το κόστος δοκιμής ανάπτυξης φαρμάκων.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα Δερματολογία & Αισθητική

Ερχεται τον Νοέμβριο

Στη μελέτη τους οι επιστήμονες προσπάθησαν να αναπτύξουν μια βιοπληροφορική βαθμολογία γονιδιακής υπογραφής που προέρχεται από το RNA messenger δέρματος για να προβλέψουν τα αποτελέσματα της θεραπείας διαφόρων θεραπειών μεταξύ ασθενών με ψωρίαση.
Συνολικά 1145 δείγματα δέρματος από εθελοντές που συμμετείχαν σε διαφορετικές ομάδες σε 12 αναδρομικές μελέτες ψωρίασης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο CIBERSORT για τον προσδιορισμό του ανοσοποιητικού τοπίου και των αλλοιώσεων ψωρίασης .

Ως προς τα συμπεράσματα της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής μελέτης , οι συγγραφείς θέτουν το κεντρικό ερώτημα και δίνουν την αντίστοιχη απάντηση :

Η Ερώτηση
Μπορεί η βαθμολογία του ψωριασικού μικροπεριβάλλοντος (PME),- μια νέα βιοπληροφορική ανάλυση - να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη εάν η ψωρίαση θα ανταποκριθεί σε μια νέα θεραπεία πριν εμφανιστεί μια κλινική απόκριση;
Και η Απάντηση
Η βαθμολογία PME είναι μια βιομετρική βαθμολογία που μπορεί να προβλέψει την κλινική αποτελεσματικότητα της συστηματικής θεραπείας ψωρίασης πριν από τις κλινικές αποκρίσεις. Ως εφαρμογή εξατομικευμένου φαρμάκου, μπορεί να μειώσει την έκθεση των ασθενών με ψωρίαση σε αναποτελεσματικές και δαπανηρές θεραπείες.
JAMA Dermatol. Published online September 2, 2020.
Association of the Psoriatic Microenvironment With Treatment Response

Σχετικά θέματα :