Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βελονισμός & αισθητική – ανασκόπηση μελετών

Συστηματική ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο  Journal of Cosmetic medicine  , δείχνει ενθαρρυντικά ευρήματα για τον αισθητικό βελονισμό,  όμως υπογραμμίζει πως η μεθοδολογία των κλινικών μελετών που διερευνήθηκαν χρειάζεται βελτίωση   

Παρά τη χρήση του αισθητικού βελονισμού σε κλινικούς τομείς, υπάρχουν λίγα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματά του και την ασφάλειά του .
Στόχος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας ήταν η συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης του βελονισμού για αισθητικού σκοπούς .
Διερευνήθηκαν 15 βάσεις δεδομένων αγγλικής, κινεζικής, ιαπωνικής και κορεατικής γλώσσας χρησιμοποιώντας σχετικές λέξεις-κλειδιά.
Εξετάστηκαν όλες οι μελέτες σχετικά με τον βελονισμό για αισθητική χρήση.

Αποτελέσματα:
Στην συστηματική αξιολόγηση συμπεριλήφθηκαν επτά μελέτες με 216 συμμετέχοντες .
Όλες και οι 7 μελέτες ,ανέφεραν θετικά αποτελέσματα για τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
Συνολικό αποτέλεσμα , μείωση ρυτίδων , βελτίωση κυκλοφορίας αίματος προσώπου , αύξηση περιεκτικότητας σε νερό ,αύξηση ελαστικότητας προσώπου ,αύξηση αυτοεκτίμησης
Τέσσερις απο τις επτά μελέτες ανέφεραν κνησμό, ξηρή απολέπιση, μώλωπες, αιμορραγία, πόνο και οίδημα ως ανεπιθύμητα συμβάντα.

Συνολικό αποτέλεσμα , μείωση ρυτίδων , βελτίωση κυκλοφορίας αίματος προσώπου , αύξηση περιεκτικότητας σε νερό ,αύξηση ελαστικότητας προσώπου ,αύξηση αυτοεκτίμησης

Συμπέρασμα:
Αυτή η συστηματική αναθεώρηση δείχνει ότι μερικές κλινικές μελέτες σχετικά με τον βελονισμό για αισθητική χρήση έχουν ενσωματώσει αυστηρά σχέδια.
Παρόλο που οι μελέτες ανέφεραν γενικά θετικά αποτελέσματα με ανεκτή ασφάλεια, η μεθοδολογία των δοκιμών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να διευρυνθεί , συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυχαιοποιημένων, ψευδο-ελεγχόμενων με τυποποιημένες παρεμβάσεις, με σκοπό την παροχή επαρκών αποδείξεων σχετικά με τις επιδράσεις του αισθητικού βελονισμού .

Sources :Journal of Cosmetic medicine  2018
Acupuncture for cosmetic use: a systematic review of prospective studies