Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βελονισμός & Δερματολογία : Ευρήματα μελετών

Δυο ανασκοπήσεις μελετών δείχνουν ενθαρρυντικά ευρήματα ως προς την χρήση του βελονισμού σε δερματοπάθειες ,αν και οι δυο διατηρούν επιφυλάξεις καθώς χρειάζεται πιο συστηματική μελέτη στο αντικείμενο.

Η παλαιότερη επισκόπηση (2015) , με τον τίτλο “Acupuncture as a Treatment Modality in Dermatology: A Systematic Review”, καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο βελονισμός βελτιώνει τα αποτελέσματα στην θεραπεία της δερματίτιδας, του χλοάσματος, της κνίδωσης, της υπεριδρωσίας και της ελαστικότητας του προσώπου.

Μια νεότερη επισκόπηση που δημοσιεύτηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου στο Journal of Alternative and Complementary Medicine καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα αν και το εύρος των ερευνών περιοριζόταν σε κλινικές δοκιμές ενώ ι απέκλειε μελέτες που αφορούσαν τον ηλεκτροβελονισμό.

Ενώ υπάρχουν μερικές πολλά υποσχόμενες μελέτες που υποστηρίζουν τη χρήση του βελονισμού για δερματικές παθήσεις, πρέπει να διεξαχθούν επιπλέον μεγάλης κλίμακας δοκιμές, για να παρουσιάσουν συνεπή & υψηλού επιπέδου στοιχεία του ρόλου του βελονισμού στη δερματολογία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της δεύτερης μελέτης , ο βελονισμός βελτιώνει σημαντικά την κνίδωση σε δερματοπάθειες καθώς και την κλινική εικόνα στην ατοπική δερματίτιδα

Journal of Alternative and Complementary Medicine
Acupuncture in Dermatology: An Update to a Systematic Review

Σχετικά θέματα :