Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βιβλιοθήκη Καλλυντικών -Αντηλιακά

Άμεση σύνδεση με τα μαθησιακά περιεχόμενα του επιμορφωτικού προγράμματος ¨”Ευρωπαϊκός Κανονισμός Καλλυντικών”

Περιεχόμενα

Τα αντηλιακά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο
  • Ορισμοί
  • Διαφημιστικοί  ισχυρισμοί
  • Τυποποιημένοι Δείκτες Προστασίας
Πρότυπα για τα αντηλιακά
  • Κοινά  ευρωπαϊκά  πρότυπα μέσω της CEN 
  • Διεθνής ορολογία για τις δοκιμές σε σχέση με τα αντηλιακά
Γνωμοδοτήσεις φίλτρων σε νανομορφή
  • Αξιολόγηση αντηλιακών φίλτρων απο την Επιστημονική επιτροπή της ΕΕ   για τα  καταναλωτικά προϊόντα  SCCS

Κέντρο Γνώσης

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά